Kritiky.cz >

SKRYTÁ ČÍSLA

Na fil­mo­vém plát­ně se čas od času obje­ví sní­mek, jež vychá­zí nejen z his­to­ric­kých udá­los­tí, ale sna­ží se při­blí­žit i osu­dy význam­ných lidí, jež v živo­tě něco sku­teč­ně doká­za­li ve pro­spěch nás... Read more »
Stránka načtena za 3,35330 s | počet dotazů: 188 | paměť: 46918 KB. | 22.07.2024 - 07:36:25