Kritiky.cz >

Začal mezinárodní divadelní festival Prague Fringe

Festival Prague Fringe je sou­čás­tí celo­svě­to­vé sítě Fringe fes­ti­va­lů, kte­ré zača­ly v Edinburghu ve Skotsku a postup­ně se roz­ší­ři­ly do mno­ha dal­ších měst. V Praze je kon­ci­po­ván jako série komor­ních scén roz­pro­stře­ných... Read more »
Stránka načtena za 2,48637 s | počet dotazů: 179 | paměť: 47407 KB. | 18.05.2024 - 05:07:21