Kritiky.cz >

Vlkodlak: Noční lovec aneb první horor od Marvelu

Speciální halloween­ská pre­zen­ta­ce od stu­dia, kte­ré sto­jí napří­klad za fil­my Black Panther, Avengers, nebo Iron Man, nás zave­de do nové­ho, dopo­sud nepřed­sta­ve­né­ho zákou­tí toho­to fil­mo­vé­ho vesmí­ru, pod reži­jí Michaela... Read more »

Vlkodlak: Noční lovec

Milé čer­no­bí­lé pře­kva­pe­ní. Všichni, kte­ří už roky spí­la­li Marvelu, aby koneč­ně začal expe­ri­men­to­vat, musí po zhléd­nu­tí toho­to MCU spe­ci­á­lu doslo­va slin­tat bla­hem, jeli­kož v porov­ná­ní s jiný­mi pří­spěv­ky toho­to fil­mo­vé­ho gigan­ta by... Read more »

Rychle a zběsile: Tokijská jízda - 65 %

Justin Lin pře­bral sérii Rychle a zbě­si­le po roz­pa­či­tém dru­hém dílu. Ten uká­zal, že nemá smy­sl točit film o autech, pokud v něm nemá­te zají­ma­vé posta­vy a smys­lu­pl­ný pří­běh, pře­kra­ču­jí­cí pou­hé rych­lost­ní špič­ko­vá­ní. Tokijská... Read more »

Čtvrtá sezóna seriálu Westworld bude mít premiéru už 26. června

Westworld je ame­ric­ký dysto­pic­ký sci-fi neo-westernový tele­viz­ní seri­ál, kte­rý vytvo­ři­li Jonathan Nolan a Lisa Joy. Seriál, kte­rý pro­du­ku­je a vysí­lá HBO, vychá­zí ze stej­no­jmen­né­ho fil­mu z roku 1973 (scé­nář a režie Michael Crichton)... Read more »
Stránka načtena za 2,72586 s | počet dotazů: 190 | paměť: 47605 KB. | 25.07.2024 - 14:36:50