Kritiky.cz >

Techland potvrzuje, Dying Light 2 vyjde v letošním roce....

Techland potvr­zu­je, Dying Light 2 vyjde v letoš­ním roce. Hráče ale pro­sí ješ­tě o tro­chu času na vývoj. Read more »

Techland prolomil ticho o Dying Light. Ve středu 17. 3. se s...

Techland pro­lo­mil ticho o Dying Light. Ve stře­du 17. 3. se s námi pol­ské stu­dio podě­lí o nové infor­ma­ce z vývo­je. Read more »

Po 22 letech opouští Techland scenárista, art director a...

Po 22 letech opouš­tí Techland sce­náris­ta, art direc­tor a desig­nér Pawel Selinger. Podílel se na znač­kách jako Call of Juarez, Dead Island nebo Dying Light a jeho pokra­čo­vá­ní, se kte­rým si... Read more »

Techland zakončil rok 2020 s příslibem, že novinky...

Techland zakon­čil rok 2020 s pří­sli­bem, že novin­ky týka­jí­cí se Dying Light 2 dosta­ne­me v roce 2021. Read more »

Prvním vánočním dárečkem od Epic Games je budovatelská...

Prvním vánoč­ním dáreč­kem od Epic Games je budo­va­tel­ská stra­te­gie Cities: Skylines. Čas máte do dneš­ních 17:00, kdy Cities: Skylines vystří­dá nový titul. Celá vánoč­ní akce pobě­ží až do 31. 12. a těšit... Read more »

Harran si užijete v češtině. Dying Light od polského...

Harran si uži­je­te v češ­ti­ně. Dying Light od pol­ské­ho Techlandu se dočka­lo kom­plet­ní­ho čes­ké­ho pře­kla­du. Read more »

Nemáme se bát, vývoj Dying Light 2 jde podle plánu, uklidnil...

Nemáme se bát, vývoj Dying Light 2 jde pod­le plá­nu, uklid­nil fanouš­ky Ola Sondej, PR mana­žer pol­ské­ho stu­dia Techland (Dying Light, Dead Island, Call of Juarez). O datu­mu vydá­ní řeč nepadla. Read more »

Nový trailer na expanzi Beyond Light do Destiny 2 láká na...

Nový trai­ler na expan­zi Beyond Light do Destiny 2 láká na zamrz­lý měsíc Europa Read more »

Už oficiálně, na zítřejší digitální akci Gamescom...

Už ofi­ci­ál­ně, na zít­řej­ší digi­tál­ní akci Gamescom uvi­dí­me Age of Empires III: Definitive Edition. Mimo to Microsoft uká­že Wasteland 3 a Destiny 2: Beyond Light, kte­ré zamí­ří do před­plat­né­ho Xbox... Read more »
Stránka načtena za 2,43018 s | počet dotazů: 195 | paměť: 47166 KB. | 18.07.2024 - 12:54:24