Kritiky.cz >

Vrána: Temný příběh o lásce, pomstě a tragickém osudu Brandona Lee

Někdo je schop­ný pro úspěch i zabí­jet. Jiný musí zemřít, aby se stal legen­dou! Rokový muzi­kant Eric a jeho snou­ben­ka Shelly jsou zavraž­dě­ni čtyř­člen­ným gan­gem. Za jejich smrt však nebyl nikdo... Read more »

Vrána - „Prokletý“ poslední film Brandona Lee.

Kdysi lidé věři­li, že když někdo zemře, vrá­na zane­se jeho duši do země zemře­lých. Ale občas se sta­ne něco tak špat­né­ho, že spo­lu s ní při­ne­se i obrov­ský smu­tek a duše nedo­jde... Read more »

King Kong žije (1986) - King Kong sice žije, ale možná byste byli radši, kdyby nežil.

Pokud se vám nelí­bil sní­mek „King Kong“ z roku 1976, tak asi vůbec nemá smy­sl, abys­te se na sní­mek „King kong žije“ díva­li. Je to film, kte­rý je vel­mi špat­ný,... Read more »

Vrána - Dlouho jsem tenhle snímek chtěl vidět a dlouho jsem se mu neúmyslně vyhýbal.

Až nyní jsem se koneč­ně dostal k tomu, abych zhlé­dl již při svém vzni­ku legen­dár­ní Vránu. Komiksové sním­ky jsou v dneš­ní době na den­ním pořád­ku, ale v roce 1993 se dob­rá komik­so­vá adap­ta­ce... Read more »
Stránka načtena za 3,03491 s | počet dotazů: 199 | paměť: 47339 KB. | 24.07.2024 - 19:27:42