Kritiky.cz >

Tenkrát v Americe poslední film Sergia Leoneho

Píšu recen­zi fil­mu, kte­rý není v kinech, ani to není novin­ka, kte­rá nešla do kin. Je to film, kte­rý byl nato­čen už před dlou­hý­mi sko­ro 40 lety. I tak­to sta­ré fil­my... Read more »

Dobrá sestra

Váš život je v jejich rukou. Tobias Lindholm je solid­ní švéd­ský reži­sér, jeho fil­my mám hod­ně rád (hlav­ně R a Hon - dopo­ru­ču­ji dohnat těm, kte­ří nevi­dě­li), ale ten­to­krát si vybral... Read more »

Tenkrát v Americe na Blu-ray - Galerie

 Bitrate Screeny z Blu-ray Read more »
Stránka načtena za 3,07294 s | počet dotazů: 174 | paměť: 47453 KB. | 21.04.2024 - 23:57:39