Kritiky.cz >

Proměna Carriiny role: Neobvyklá cesta Sissy Spacek od krásy k ikonické postavě „Carrie“

Mary Elizabeth Spacek („Sissy“ je pře­zdív­ka, kte­rou jí dali její brat­ři, když vyrůs­ta­la) si na kon­kurz do fil­mu „Carrie“ (1976) vza­la šaty, kte­ré ji mat­ka donu­ti­la nosit na večí­rek,... Read more »

Rambo: První krev

Rambo: První krev (zná­mý také pod názvem Rambo: First Blood) je ame­ric­ký akč­ní film z roku 1982, kte­rý reží­ro­val Ted Kotcheff a na scé­ná­ři se podí­lel Sylvester Stallone, kte­rý si také... Read more »

Červený drak - Hannibal Lecter není jenom Anthony Hopkins

Policie je bez­moc­ná v pát­rá­ní po psy­cho­pa­tic­kém vra­ho­vi, kte­rý za úplň­ku koná své děsi­vé činy. Jedině pen­zi­o­no­va­ný úřed­ník Will Graham (William Petersen), kte­rý se doká­že vžít do duše dru­hé­ho člo­vě­ka, se... Read more »

Carrie (1976) - Stephen King má lepší knihy a horší knihy, stejně jako adaptace jeho děl jsou lepší a horší. „Carrie“ je rozhodně jedním z toho lepšího - nejlepšího - co můžeme sledovat.

Tak na začá­tek něko­lik vyzná­ní. To prv­ní je o tom, že jsem již recen­zi na Necronomicon o Carrie psal. Přiznávám se k tomu, ale mys­lím si, že po pěti letech je vhod­né napsat recen­zi... Read more »
Stránka načtena za 2,57550 s | počet dotazů: 183 | paměť: 47178 KB. | 18.07.2024 - 12:15:35