Kritiky.cz >

Film „Avenue of the Giants“, natáčený v Praze jako „Lucky Man“, se dokončuje v Los Angeles

Film Avenue of the Giants, dra­ma z dru­hé svě­to­vé vál­ky, kte­ré se loni v létě natá­če­lo v Praze a na dal­ších mís­tech v České repub­li­ce pod názvem „Lucky Man“, skon­čil ve Spojených stá­tech, hlá­sí... Read more »
Stránka načtena za 2,72124 s | počet dotazů: 186 | paměť: 47042 KB. | 23.07.2024 - 01:08:31