Kritiky.cz >

Veletrh E3 je podle Los Angeles pro letošní rok zrušený....

Veletrh E3 je pod­le Los Angeles pro letoš­ní rok zru­še­ný. Vyplývá to z aktu­a­li­zo­va­ných doku­men­tů měs­ta. Akce by se ale stá­le moh­la usku­teč­nit digi­tál­ně. Read more »

Příští Forza Horizon by nás mohla vzít do Japonska....

Příští Forza Horizon by nás moh­la vzít do Japonska. Internetem se šíří unik­lá mapa. Read more »

Age of Empires IV je hratelné. Vývojáři z Relic...

Age of Empires IV je hra­tel­né. Vývojáři z Relic Entertainment (Homeworld, Company of Heroes, Warhammer 40,000: Dawn of War) se nyní sou­stře­dí na odstra­ně­ní nej­růz­něj­ších chyb a doděl­ků, aby oče­ká­va­ná stra­te­gie... Read more »

Square Enix přiznalo, že Marvel’s Avengers jsou daleko za...

Square Enix při­zna­lo, že Marvel’s Avengers jsou dale­ko za oče­ká­vá­ní­mi. Dle finanč­ních výsled­ků japon­ská spo­leč­nost na hře moh­la pro­dě­lat až $48m (1 055 379 969 Kč). Read more »

V sobotu se uskuteční N7 Day. Na každoroční týden...

V sobo­tu se usku­teč­ní N7 Day. Na kaž­do­roč­ní týden věnu­jí­cí se sérii Mass Effect láka­jí dabé­ři Mark Meer (Velitel Shepard) a Jennifer Hale (Velitelka Shepard) kte­rá záro­veň dodá­vá, že v sobo­tu... Read more »
Stránka načtena za 2,57477 s | počet dotazů: 199 | paměť: 47298 KB. | 23.07.2024 - 14:19:57