Kritiky.cz >

RoboCop: Ikonický Sci-Fi film 80. let, který překonal čas

RoboCop je ame­ric­ký akč­ní sci-fi film z roku 1987, kte­rý reží­ro­val Paul Verhoeven a scé­nář napsa­li Edward Neumeier a Michael Miner. Ve fil­mu hra­jí Peter Weller, Nancy Allen, Daniel O’Herlihy, Ronny Cox,... Read more »

Proměna Carriiny role: Neobvyklá cesta Sissy Spacek od krásy k ikonické postavě „Carrie“

Mary Elizabeth Spacek („Sissy“ je pře­zdív­ka, kte­rou jí dali její brat­ři, když vyrůs­ta­la) si na kon­kurz do fil­mu „Carrie“ (1976) vza­la šaty, kte­ré ji mat­ka donu­ti­la nosit na večí­rek,... Read more »

RoboCop (1987) - 70 % - „RoboCop“ je v současné době už klasika.

„RoboCop“ je dnes již legen­dár­ní film, kte­rý je ukáz­kou toho, že sci-fi je sku­teč­ně žánr, kte­rý může nabíd­nout vel­mi zají­ma­vé záplet­ky. Anebo ale­spoň tako­vé posta­vy, kte­ré se sta­nou napros­to... Read more »

Carrie (1976) - Stephen King má lepší knihy a horší knihy, stejně jako adaptace jeho děl jsou lepší a horší. „Carrie“ je rozhodně jedním z toho lepšího - nejlepšího - co můžeme sledovat.

Tak na začá­tek něko­lik vyzná­ní. To prv­ní je o tom, že jsem již recen­zi na Necronomicon o Carrie psal. Přiznávám se k tomu, ale mys­lím si, že po pěti letech je vhod­né napsat recen­zi... Read more »

RoboCop - Když režíruje Holanďan, vznikne kultovní film!

Za dob komu­nis­mu nešlo mno­ho ame­ric­kých fil­mů do čes­ko­slo­ven­ské dis­tri­buce, a tak mno­ho fil­mů, bohu­žel, si fil­mo­ví fanouš­ci musí zopa­ko­vat o mno­ho let poz­dě­ji na VHS, DVD a pří­pad­ně na blu-ray. Jedním... Read more »
Stránka načtena za 3,63582 s | počet dotazů: 198 | paměť: 47821 KB. | 23.07.2024 - 14:46:28