Kritiky.cz >

Neil Druckmann se nechal slyšet, že seriál The Last of Us se...

Neil Druckmann se nechal sly­šet, že seri­ál The Last of Us se v někte­rých momen­tech výraz­ně od video­hry odklo­ní. Známí cre­a­ti­ve direc­tor série to odů­vod­ňu­je tím, že chce zacho­vat důle­ži­té... Read more »

Project Athia ponese název Forspoken. Hrát budeme za Frey...

Project Athia pone­se název Forspoken. Hrát bude­me za Frey Holland (Ella Balinska), oby­čej­nou mla­dou ženu, jež musí vyu­žít své magic­ké schop­nos­ti, aby pře­ži­la ve fan­tas­tic­ké, ale nebez­peč­né zemi zva­né... Read more »
Stránka načtena za 3,48230 s | počet dotazů: 186 | paměť: 46796 KB. | 22.07.2024 - 05:55:14