Kritiky.cz >

Instagram lajky – proč si je lidé kupují?

Instagram i přes jaké­ko­liv ostat­ní soci­ál­ní sítě pat­ří mezi to nej­sil­něj­ší, co na trhu je. Má gigan­tic­kou základ­nu den­ně aktiv­ních uži­va­te­lů a exis­tu­je nespo­čet influ­en­ce­rů, kte­ří na této plat­for­mě fun­gu­jí. A v posled­ní... Read more »
Stránka načtena za 10,42100 s | počet dotazů: 181 | paměť: 47980 KB. | 22.05.2024 - 13:12:06