Kritiky.cz >

Ovocné stromy na zahradě jsou nejen krásným doplňkem, ale také přinášejí užitek ve formě chutných plodů.

Ovocné stro­my na zahra­dě jsou nejen krás­ným doplň­kem, ale také při­ná­še­jí uži­tek ve for­mě chut­ných plo­dů. Ať už jde o jab­lo­ně, hruš­ky, třeš­ně či meruň­ky, ovoc­né stro­my pat­ří k základ­ní­mu vyba­ve­ní kaž­dé... Read more »

Speciální pedagogika

Pracujete s posti­že­ný­mi lid­mi? Studujete spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ku a hle­dá­te infor­ma­ce pro vaše semi­nár­ní prá­ce? Právě vám je urče­no 2.aktualizované vydá­ní kni­hy Speciální peda­go­gi­ka, jejíž auto­rem je Josef Slowik.  Read more »
Stránka načtena za 2,39620 s | počet dotazů: 175 | paměť: 46733 KB. | 16.06.2024 - 03:54:33