Kritiky.cz >

PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky

Publikace „PŘESTÁVKOVNÍK“ vel­mi pou­ta­vou for­mou zaba­ví děti nejen na „nud­ných“ pře­stáv­kách ve ško­le, ale i mimo ně. Navíc díky men­ší­mu for­má­tu pra­cov­ní­ho seši­tu si jej mohou vzít prak­tic­ky kam­ko­liv s sebou... Read more »

Pekelné úkoly čertí babičky - pracovní sešit pro všechny šikovné děti

Chcete se nau­čit vařit pořád­nou polév­ku pro čer­ty? Luštíte rádi kří­žov­ky nebo čer­tisměr­ky? Že neví­te co to je? Tak se na to se mnou pojď­te podí­vat. Iva Gecková je... Read more »

Pracovní sešit pro chytré děti - hry a úkoly pro šikulky od 3 do 7 let

Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s před­ško­lá­ky? Zajímáte se o Montessori peda­go­gi­ku? Jste rodič nebo uči­tel před­ško­lá­ka? Pokud jste odpo­vě­di ale­spoň na jed­nu z otá­zek ano, je tato pub­li­ka­ce urče­na prá­vě vám.  Read more »
Stránka načtena za 3,07926 s | počet dotazů: 188 | paměť: 46912 KB. | 21.07.2024 - 17:53:18