Kritiky.cz >

Neil Druckmann se nechal slyšet, že seriál The Last of Us se...

Neil Druckmann se nechal sly­šet, že seri­ál The Last of Us se v někte­rých momen­tech výraz­ně od video­hry odklo­ní. Známí cre­a­ti­ve direc­tor série to odů­vod­ňu­je tím, že chce zacho­vat důle­ži­té... Read more »

Do Desperados III dorazilo první DLC, které nese název Money...

Do Desperados III dora­zi­lo prv­ní DLC, kte­ré nese název Money for the Vultures - Part 1. To do hry při­dá­vá novou misi, kte­rá se ode­hrá­vá po udá­los­tech původ­ní­ho pří­bě­hu a výzvu... Read more »
Stránka načtena za 3,31046 s | počet dotazů: 181 | paměť: 46858 KB. | 17.07.2024 - 19:13:42