Kritiky.cz >

Dnes má premiéru první epizoda 7. sezóny seriálu Rick a Morty: „How Poopy Got His Poop Back“

Dne 15. říj­na 2023 měla pre­mi­é­ru prv­ní epi­zo­da sed­mé série kul­tov­ní­ho seri­á­lu „Rick a Morty.“ „How Poopy Got His Poop Back“ před­sta­vu­je novou kapi­to­lu v dob­ro­druž­stvích Ricka Sancheze a jeho vnu­ka Mortyho, a záro­veň... Read more »

Mass Effect: Legendary Edition obdržel v Jižní Koreji rating,...

Mass Effect: Legendary Edition obdr­žel v Jižní Koreji rating, ofi­ci­ál­ní ozná­me­ní ze stra­ny EA by moh­lo při­jít už brzy Read more »

Crash Bandicoot 4: It’s About Time míří na novou...

Crash Bandicoot 4: It’s About Time míří na novou gene­ra­ci kon­zo­lí. Nasvědčuje tomu komi­se ESRB, kte­rá čer­s­tvě udě­li­la rating dosud neo­zná­me­né Xbox Series X ver­zi. Read more »
Stránka načtena za 3,44456 s | počet dotazů: 190 | paměť: 46998 KB. | 20.07.2024 - 05:23:34