Kritiky.cz >

Kmotr (The Godfather)

Kmotr je ame­ric­ký kri­mi­nál­ní film z roku 1972, kte­rý nato­čil reži­sér Francis Ford Coppola spo­leč­ně s Mariem Puzem pod­le stej­no­jmen­né­ho Puzova best­selle­ru z roku 1969. Ve fil­mu hra­jí Marlon Brando, Al Pacino,... Read more »
Stránka načtena za 3,02581 s | počet dotazů: 172 | paměť: 47633 KB. | 23.04.2024 - 10:29:19