Kritiky.cz >

Žhavé výstřely: Za scénami letecké akce a komických perliček

Film „Žhavé výstře­ly“ je neza­po­me­nu­tel­nou paro­dií na žánr akč­ních fil­mů, kte­rá si nebe­re ser­vít­ky a při­ná­ší divá­kům neko­neč­nou řadu komic­kých momen­tů. V hlav­ní roli se před­sta­vu­je Charlie Sheen jako Topper Harley,... Read more »

Výměna - Nejlepší film Angeliny Jolie.

Kdo by před čty­ři­ce­ti lety řekl, že se ten drs­ňák z Leoneho wes­ter­nů sta­ne úspěš­ným a uzná­va­ným reži­sé­rem? Asi málo­kdo, ale je tomu tak. Clint Eastwood při­čichl k reži­sér­ské­mu řemeslu a brzy si... Read more »

Poslední skaut - scénář napsal autor třetího Iron Mana

Soukromý detek­tiv Joe Hallenbeck (Bruce Willis) je najat taneč­ni­cí Cory (Halle Berry) jako těles­ná stráž. Příliš se neo­svěd­čí. Cory je v noci na uli­ci zastře­le­na nezná­mý­mi zabi­já­ky a Joe si jen... Read more »

Retro Recenze: Žhavé výstřely

Na začát­ku se veli­tel vojen­ské letec­ké základ­ny Block (Kevin Dunn) vydá do pré­rie, aby při­měl k návra­tu nej­lep­ší­ho pilo­ta námoř­ní­ho letec­tva, Seana Harleye (Charlie Sheen), řeče­né­ho Machr, kte­rý ode­šel od... Read more »
Stránka načtena za 3,09243 s | počet dotazů: 188 | paměť: 47931 KB. | 19.05.2024 - 06:16:38