Kritiky.cz >

Marvel na D23: novinky a oznámení

Včera (10. 9.) se v kali­forn­ském Anaheimu kona­lo D23 Expo, po San Diego Comic Conu asi nej­vět­ší akce pro fil­mo­vé nad­šen­ce, naroz­díl od SDCC zamě­ře­né pou­ze na Disney. Hlavními byly již tra­dič­ně... Read more »

Next-gen vylepšení Zaklínač 3: Divoký pro Xbox Series X|S a...

Next-gen vylep­še­ní Zaklínač 3: Divoký pro Xbox Series X|S a PlayStation 5 vyjde v dru­hé polo­vi­ně letoš­ní­ho roku. Read more »

Uzavřená beta středověké mlátičky Chivalry II bude na...

Uzavřená beta stře­do­vě­ké mlá­tič­ky Chivalry II bude na všech dostup­ných plat­for­mách pro­bí­hat od 23. do 26. 4. Plná hra od Torn Banner Studios vychá­zí 8. 6. 2021 pro PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox... Read more »

V polské strategii War Hospital zasazené do roku 1917 se...

V pol­ské stra­te­gii War Hospital zasa­ze­né do roku 1917 se bude­te sta­rat o raně­né v prv­ní linii. V neotře­lé real-time stra­te­gii se kaž­dý život počí­tá. Hra od pol­ské­ho stu­dia Brave Lamb, na... Read more »

Battlefield 6 bude představen v květnu. Jeff Grubb se...

Battlefield 6 bude před­sta­ven v květ­nu. Jeff Grubb se odvo­lá­vá na samot­né EA. Vydání je dle jeho slov naplá­no­vá­no na pod­zim pro PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 a PlayStation 4. Read more »

Střílečka Outriders od autorů Bulletstorm v den vydání...

Střílečka Outriders od auto­rů Bulletstorm v den vydá­ní zamí­ří do Xbox Game Pass. Hru si bude mož­né v den vydá­ní zahrát skr­ze Xbox Cloud Gaming (Beta) na kon­zo­lích Xbox a Android zaří­ze­ních.... Read more »

Nový Assassin’s Creed se údajně bude jmenovat Warriors a...

Nový Assassin’s Creed se údaj­ně bude jme­no­vat Warriors a má být zasa­zen do 17. až 19. sto­le­tí v Japonsku. Náš hrdi­na se má jme­no­vat Akako Shiratori. Assassin’s Creed Warriors prý vyjde v roce 2022... Read more »

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vyjde s českými titulky. 4....

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vyjde s čes­ký­mi titul­ky. 4. 6. letoš­ní­ho roku pro PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One. Read more »

Střílečka Outriders vyjde 25. 2 v demo verzi. Plná verze od...

Střílečka Outriders vyjde 25. 2 v demo ver­zi. Plná ver­ze od auto­rů titu­lů jako Bulletstorm, Gears of War: Judgment a Painkiller dora­zí 1. 4. letoš­ní­ho roku na PC, PS5, PS4 a Xbox Series X|S Read more »

Ninja Theory prezentuje Senua’s Saga: Hellblade II na...

Ninja Theory pre­zen­tu­je Senua’s Saga: Hellblade II na novém obráz­ku. Titul posta­ve­ný na tech­no­lo­gii Unreal Engine 5 má před­sta­vo­vat sku­teč­ný next-gen a uká­zat, čeho je Xbox Series X schop­ný. Read more »

Crash Bandicoot 4: It’s About Time dorazí 12. 3. na PC,...

Crash Bandicoot 4: It’s About Time dora­zí 12. 3. na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Read more »

GTA V už prodalo 140 milionu kopií, z toho 20 milionu v tomto...

GTA V už pro­da­lo 140 mili­o­nu kopií, z toho 20 mili­o­nu v tom­to roce. Mezitím Rockstar Games při­pra­vu­jí next-gen ver­ze pro kon­zo­le PlayStation 5 a Xbox Series X|S, kte­ré vyjdou v dru­hé polo­vi­ně letoš­ní­ho roku. Read more »

Capcom potvrzuje, Resident Evil: Village vyjde už 7. 5. 2021....

Capcom potvr­zu­je, Resident Evil: Village vyjde už 7. 5. 2021. Hra se kro­mě next-gen kon­zo­lí PlayStation 5 a Xbox Series X|S chys­tá také na stá­va­jí­cí PlayStation 4 a Xbox One. Read more »

Termíny pro nadcházející očekávané tituly: Kena: Bridge...

Termíny pro nad­chá­ze­jí­cí oče­ká­va­né titu­ly: Kena: Bridge of Spirits (PC, PS5, PS4) - bře­zen 2021 Solar Ash (PC, PS5, PS4) - čer­ven 2021 Stray (PC, PS5, PS4) - říjen... Read more »

Escape from Tarkov zamíří už brzy na konzole. Porty sice...

Escape from Tarkov zamí­ří už brzy na kon­zo­le. Porty sice spe­ci­fi­ko­vá­ny neby­ly, ale oče­ká­vá se, že stu­dio Battlestate Games svůj titul vydá pro PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 a Xbox... Read more »

S.T.A.L.K.E.R 2 poběží na Xbox Series X|S v 60 snímcích za...

S.T.A.L.K.E.R 2 pobě­ží na Xbox Series X|S v 60 sním­cích za sekun­du v roz­li­še­ní 4K. Využívat bude také tech­no­lo­gie ray-tracing. Read more »

Control se ukazuje na nové generaci konzolí. Prodávat se bude...

Control se uka­zu­je na nové gene­ra­ci kon­zo­lí. Prodávat se bude za plnou cenu v Ultimátní edi­ci, kte­rou musí­te zakou­pit, aby jste moh­li hrát ver­zi pro PS5 a Xbox Series X, základ­ní... Read more »

EA oznámilo next-gen verzi Madden NFL 21. Ta bude stát €70...

EA ozná­mi­lo next-gen ver­zi Madden NFL 21. Ta bude stát €70 (1 845 Kč) ale pokud si hru poří­dí­te ješ­tě teď na PS4 nebo Xbox One, obdr­ží­te upgra­de na PS5 a Xbox... Read more »

První screenshoty z next-gen verze FIFA 21 na PlayStation 5 a...

První scre­en­sho­ty z next-gen ver­ze FIFA 21 na PlayStation 5 a Xbox Series X Read more »

NBA 2K21 na novém Xbox Series X zabere přes 121,7 GB. Verze...

NBA 2K21 na novém Xbox Series X zabe­re přes 121,7 GB. Verze pro slab­ší S by moh­la být o tře­ti­nu men­ší. Read more »

Call of Duty: Black Ops Cold War na next-gen konzolích zabere o...

Call of Duty: Black Ops Cold War na next-gen kon­zo­lích zabe­re o 40 GB více Xbox One: 93 GB Xbox Series X|S: 136 GB PlayStation 4: 95 GB... PlayStation 5: 133 GB... Read more »

Chod a podpora technologií u next-gen verzí her od Ubisoftu:...

Chod a pod­po­ra tech­no­lo­gií u next-gen ver­zí her od Ubisoftu: Watch Dogs: Legion | 29. 10. 2020 - Xbox One, PS4, Google Stadia, Amazon Luna, Microsoft Windows (Ubisoft Connect, Epic Games Store) Xbox... Read more »

FIFA 21 vyjde na PS5 a Xbox Series X|S už 4. prosince...

FIFA 21 vyjde na PS5 a Xbox Series X|S už 4. pro­sin­ce letoš­ní­ho roku Read more »

Pokud si koupíte čerstvě vydaný Ghostrunner na konzolích...

Pokud si kou­pí­te čer­s­tvě vyda­ný Ghostrunner na kon­zo­lích PS4 a Xbox One, tak dosta­ne­te bez­plat­ný upgra­de na PS5 a Xbox Series X|S. Vylepšení dora­zí v roce 2021. Read more »

Herec Dave Bautista ve vylepšení Gears 5 pro Xbox Series X|S

Herec Dave Bautista ve vylep­še­ní Gears 5 pro Xbox Series X|S Read more »

Ubisoft představil službu Ubisoft Connect, která propojí...

Ubisoft před­sta­vil služ­bu Ubisoft Connect, kte­rá pro­po­jí Uplay a Ubisoft Club a umož­ní pře­ne­se­ní ulo­že­ných pozic mezi jed­not­li­vý­mi ver­ze­mi her. Ubisoft Connect odstar­tu­je 29. 10. a bude pod­po­ro­vat všech­ny plat­for­my od PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox... Read more »

Preview verze střílečky Enlisted z 2. světové války...

Preview ver­ze stří­leč­ky Enlisted z 2. svě­to­vé vál­ky dora­zí exklu­ziv­ně na Xbox Series X|S. Do kon­ce roku se oče­ká­vá, že ear­ly acces hry zaví­tá i na Steam. Read more »

Destiny 2 míří na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Studio...

Destiny 2 míří na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Studio Bungie na next-gen kon­zo­lích PlayStation 5 a Xbox Series X sli­bu­je chod v roz­li­še­ní 4K při 60 sním­cích za sekun­du, zatím­co na slab­ším Xbox... Read more »

Football Manager 2021 představuje novinky. Populární...

Football Manager 2021 před­sta­vu­je novin­ky. Populární fot­ba­lo­vý simu­lá­tor vychá­zí pro Microsoft Windows 24. lis­to­pa­du. Verze pro kon­zo­le Xbox One, Xbox Series X|S a Nintendo Switch dora­zí v pro­sin­ci. Read more »

Mlátička For Honor dostane bezplatný next-gen upgrade pro...

Mlátička For Honor dosta­ne bez­plat­ný next-gen upgra­de pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Ubisoft sli­bu­je sou­bo­je při 60 sním­cích za sekun­du v roz­li­še­ní 4K, ovšem ne na slab­ším Xbox Series S, tam... Read more »

Nový spot na konzoli Xbox Series X

Nový spot na kon­zo­li Xbox Series X Read more »

Rambo míří do Mortal Kombat 11. K milníku 8 milionů...

Rambo míří do Mortal Kombat 11. K mil­ní­ku 8 mili­o­nů pro­da­ných kopií stu­dia NetherRealm Studios (Injustice 2, Mortal Kombat X ) a Warner Bros. Games (Batman: Arkham City) vydá­va­jí Kombat Pack... Read more »

Crash Bandicoot 4: It’s About Time míří na novou...

Crash Bandicoot 4: It’s About Time míří na novou gene­ra­ci kon­zo­lí. Nasvědčuje tomu komi­se ESRB, kte­rá čer­s­tvě udě­li­la rating dosud neo­zná­me­né Xbox Series X ver­zi. Read more »

Škoda Fabia R5 a Ford Fiesta R5 MKII v čínské divočině z...

Škoda Fabia R5 a Ford Fiesta R5 MKII v čín­ské divo­či­ně z DiRT 5. Záběry pochá­zí z kon­zo­lí PlayStation 5 a Xbox Series X, kde hra pobě­ží ve 120 sním­cích za sekun­du. Read more »

Zahraniční média, která obdržela Xbox Series X předčasně...

Zahraniční média, kte­rá obdr­že­la Xbox Series X před­čas­ně jsou z kon­zo­le nad­še­ná. Xbox Series X oprav­du zkra­cu­je načí­tá­ní her, prý až o 80%. U Red Dead Redemption 2 to bylo 38 vte­řin,... Read more »

První pohled na remasterovaný Observer System Redux pro novou...

První pohled na remaste­ro­va­ný Observer System Redux pro novou gene­ra­ci kon­zo­lí a PC. Značně omla­ze­ný kyber­pun­ko­vý horor od pol­ské­ho Bloober Team (Observer, Blair Witch, Layers of Fear, The Medium) dora­zí... Read more »

Forza Horizon 3 dostane next-gen vylepšení pro Xbox Series X a...

Forza Horizon 3 dosta­ne next-gen vylep­še­ní pro Xbox Series X a Xbox Series S. Bezplatná aktu­a­li­za­ce sli­bu­je chod při 30 sním­cích v roz­li­še­ní 4K na Xbox Series X a 30 sním­ků v roz­li­še­ní 1080p... Read more »

Football Manager 2021 vychází už 10. listopadu na Xbox Series...

Football Manager 2021 vychá­zí už 10. lis­to­pa­du na Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One a Microsoft Windows (Steam). Verze pro PlayStation 4 a PlayStation 5 nebu­dou, jeli­kož Sports Interactive pro ně neob­dr­že­lo... Read more »

Rozšíření uložiště Seagate 1TB Game Drive pro Xbox Series...

Rozšíření ulo­žiš­tě Seagate 1TB Game Drive pro Xbox Series X a Xbox Series S bude stát $219 (5 050 Kč) Read more »

Maneater dostane vylepšený pro next-gen konzole PlayStation 5,...

Maneater dosta­ne vylep­še­ný pro next-gen kon­zo­le PlayStation 5, Xbox Series X a Xbox Series S. Upgrade bude zdar­ma a dora­zí v roce 2021 i na PC. Žraločí RPG sli­bu­je na next-gen ver­zi pod­po­ru tech­no­lo­gie... Read more »

Bright Memory bude launch titulem pro novou generaci konzolí...

Bright Memory bude launch titu­lem pro novou gene­ra­ci kon­zo­lí Xbox. Nadějná stří­leč­ka a sekač­ka záro­veň vyjde pro Xbox Series X a Xbox Series S 10. 11. a její plná ver­ze kte­rá nese název Bright Memory:... Read more »

Spuštění předobjednávek Xbox Series X a Xbox Series S...

Spuštění předob­jed­ná­vek Xbox Series X a Xbox Series S zapří­či­ni­lo enorm­ní pro­dej doslu­hu­jí­cí kon­zo­le Xbox One X, jejíž pro­de­je na Amazonu vzrost­ly o %747, to je více pro­da­ných kon­zo­lí než za posled­ních... Read more »

Observer: System Redux bude launch titulem pro novou generací...

Observer: System Redux bude launch titu­lem pro novou gene­ra­cí kon­zo­lí. Vylepšený titul z roku 2017 vyjde 12. 11. pro PlayStation 5 a 10. 11. pro Xbox Series X a Microsoft Windows (Steam) za cenu €22 (593 Kč). Read more »

PS4 verze Need For Speed: Hot Pursuit Remastered dostala v...

PS4 ver­ze Need For Speed: Hot Pursuit Remastered dosta­la v Jižní Koreji rating. Očekávaný ale neo­zná­me­ný remas­ter by měl ke kon­ci roku vyjít na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series... Read more »

Dnes odstartovaly předobjednávky konzolí Xbox Series X a Xbox...

Dnes odstar­to­va­ly předob­jed­náv­ky kon­zo­lí Xbox Series X a Xbox Series S a Microsoft na mno­ha mís­tech hlá­sí bez­na­děj­ně vypro­dá­no. Například v Austrálii a Velké Británii se po nové gene­ra­ci Xbox zapráši­lo za 15 minut, podob­ně... Read more »

Microsoft zítra spustí předobjednávky konzolí Xbox Series X...

Microsoft zít­ra spus­tí předob­jed­náv­ky kon­zo­lí Xbox Series X a Xbox Series S Read more »

The Invincible je chystaný next-gen sci-fi thriller s...

The Invincible je chys­ta­ný next-gen sci-fi thriller s robo­tic­ký­mi pavou­ky, za kte­rým sto­jí nové pol­ské stu­dio Starward Industries, kte­ré je tvo­ře­né ze zku­še­ných vývo­já­řů, kte­ří se podí­le­li např. na Cyberpunk 2077,... Read more »

Xbox Series X u nás nakonec nebude stát avizovaných 12 999...

Xbox Series X u nás nako­nec nebu­de stát avi­zo­va­ných 12 999 Kč ale 13 499 Kč. Maloobchodní cena Xbox Series S v České Republice zůstá­vá na 7 999 Kč. Read more »

Ubisoft představil Riders Republic, který přípomíná...

Ubisoft před­sta­vil Riders Republic, kte­rý pří­po­mí­ná bláz­ni­věj­ší Steep. Nové MMO vychá­zí už 25. úno­ra na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia a Microsoft Windows (Uplay). Read more »

Krabice ve které se bude prodávat Xbox Series X

Krabice ve kte­ré se bude pro­dá­vat Xbox Series X Read more »
Stránka načtena za 4,11519 s | počet dotazů: 269 | paměť: 48065 KB. | 23.06.2024 - 04:14:46