Kritiky.cz >

Ratchet & Clank bude vylepšen pro konzoli PS5. Slibuje...

Ratchet & Clank bude vylep­šen pro kon­zo­li PS5. Slibuje hra­ní v 60 sním­cích za sekun­du. Bezplatná aktu­a­li­za­ce vyjde v dub­nu. Read more »

Konzole od KFC se bere vážně. Obchodní řetězec pro ní...

Konzole od KFC se bere váž­ně. Obchodní řetě­zec pro ní dokon­ce při­pra­vil ofi­ci­ál­ní strán­ky. KFConsole sli­bu­je hra­ní ve vir­tu­ál­ní rea­li­tě, a dokon­ce vám ohře­je i kuře. Ve 4K roz­li­še­ní má zvlá­dat... Read more »

PS4 exkluzivity Horizon Zero Dawn a Killzone Shadow Fall...

PS4 exklu­zi­vi­ty Horizon Zero Dawn a Killzone Shadow Fall pobě­ží ve zpět­né kom­pa­ti­bi­li­tě na PS5 a budou pod­po­ro­vat ulo­že­né pozi­ce. Killzone Shadow Fall na nové gene­ra­ci sli­bu­je chod v 60 sním­cích za... Read more »

Sony spustilo nový PlayStation Store. Přepracovaný...

Sony spus­ti­lo nový PlayStation Store. Přepracovaný digi­tál­ní obchod je pře­hled­něj­ší a moder­něj­ší ale stá­le bez čes­ké loka­li­za­ce, kte­rou Sony sli­bu­je už něko­lik let. Chybí také hry pro PS3, PS Vita a PSP,... Read more »

Forza Horizon 3 dostane next-gen vylepšení pro Xbox Series X a...

Forza Horizon 3 dosta­ne next-gen vylep­še­ní pro Xbox Series X a Xbox Series S. Bezplatná aktu­a­li­za­ce sli­bu­je chod při 30 sním­cích v roz­li­še­ní 4K na Xbox Series X a 30 sním­ků v roz­li­še­ní 1080p... Read more »

Ratchet & Clank: Rift Apart na PS5 slibuje podporu...

Ratchet & Clank: Rift Apart na PS5 sli­bu­je pod­po­ru per­for­man­ce módu Read more »
Stránka načtena za 2,72340 s | počet dotazů: 194 | paměť: 47500 KB. | 25.04.2024 - 12:36:55