Kritiky.cz >

Mikýř vyhrál třetí sérii Survivor Česko & Slovensko

Třetí série rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko skon­či­la po sedm­de­sá­ti sed­mi dnech napí­na­vé­ho boje. Ve finá­le se utka­li pro­gra­má­tor­ka Nikola a komik Mikýř, kte­rý nako­nec zís­kal titul Survivora a 2,5 mili­o­nu... Read more »

Nejemotivnější epizoda letošního Survivora je tady

Dnešní večer při­ná­ší neje­mo­tiv­něj­ší epi­zo­du letoš­ní­ho Survivora. Slzám se neu­brá­ní žád­ný ze sou­tě­ží­cích. Napínavé souboje a nečekané zvraty Voyo dnes večer před­sta­ví 29. epi­zo­du show Survivor Česko & Slovensko. V před­cho­zím díle... Read more »

Překvapivé zvraty v Survivor Česko & Slovensko

Voyo dnes večer uve­de 28. epi­zo­du show Survivor Česko & Slovensko. Minulý díl při­ne­sl neče­ka­né odcho­dy a napí­na­vé sou­bo­je. Jak se bude sou­těž vyví­jet dál? Překvapivý odchod Mártyho V před­cho­zí epi­zo­dě... Read more »

Napínavé momenty v show Survivor Česko & Slovensko: Zrada a plán pomsty

Voyo dnes večer uve­de 27. epi­zo­du show Survivor Česko & Slovensko. V před­cho­zí epi­zo­dě se ode­hrá­la nej­vět­ší zra­da v his­to­rii čes­ké­ho Survivoru, když se sou­tě­ží­cí roz­hod­li poslat svý­mi hla­sy domů Mikýře. Přesto... Read more »

Zrada, sloučení a šokující odhalení: Kulisy epizody 23 a sloučení týmů v Survivor Česko & Slovensko

Dnešní večer na Voyo bude vysí­lá­na 23. epi­zo­da pořa­du Survivor Česko & Slovensko. V před­cho­zím díle ost­rov opus­til Jack, kte­rý pro­hrál vyřa­zo­va­cí duel se svým spo­jen­cem Radkem. Po návra­tu do tábo­ra se... Read more »

Titánové vyhráli náročný souboj a rozhodli se poslat někoho na kmenovou radu

Včera byla odvy­sí­lá­na osm­nác­tá epi­zo­da pořa­du Survivor Česko & Slovensko na Voyo. Dobrodruzi už na ost­ro­vě vydr­že­li 44 dní. Dramata a spo­je­nec­tví na ost­ro­vě Kristina si stě­žu­je Tomášovi na jeho nedba­lost.... Read more »

Survivor: Napětí stoupá, blíží se další vyřazení

V 18. epi­zo­dě Survivor Česko & Slovensko, kte­rá se vysí­lá dnes večer na Voyo, se dozví­me, kdo ten­to­krát opus­tí ost­rov. Minulá epi­zo­da zane­cha­la dozvu­ky na obou kme­nech, Titánech a Lovcích, po odváž­né... Read more »

Survivor - Epizoda 12: Nečekané momenty a dramatické zvraty

Voyo odvy­sí­la­lo dva­nác­tou epi­zo­du pořa­du Survivor Česko & Slovensko, kte­rá při­nes­la něko­lik neče­ka­ných momen­tů a dra­ma­tic­kých zvra­tů. Odhalení Skrytých Výhod Nikola odha­li­la skry­tou výho­du, kte­rou zís­ka­la na auk­ci v podo­bě mísy... Read more »

Survivor Česko & Slovensko: Dnes večer na Voyo

Dnes večer na Voyo může­te sle­do­vat desá­tou epi­zo­du rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko. Soutěžící strá­vi­li na ost­ro­vě již 23 dní a teď se při­pra­vu­jí na dal­ší boj o kme­no­vou imu­ni­tu. Sebastianův... Read more »

Zprávy ze Survivor Česko & Slovensko: Epizoda 9

Dnešní večer na Voyo bude ve zna­me­ní 9. epi­zo­dy rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko. Vyřazování a Souboj: V posled­ním kme­no­vém sou­dě muse­li čle­no­vé Titánů vyřa­dit jed­no­ho ze svých vlast­ních -... Read more »
Stránka načtena za 2,54111 s | počet dotazů: 194 | paměť: 47354 KB. | 25.06.2024 - 18:04:36