Kritiky.cz >

Životní příběh Tellyho Savalase: Od řečtiny na základní škole po ikonické role detektiva Kojaka v televizi

Aristotelis „Telly“ Savalas si kvů­li roli Piláta Pontského ve fil­mu Největší pří­běh všech dob (1965, níže) oho­lil hla­vu na pleš. Po zby­tek živo­ta si nechal hla­vu oho­le­nou a ten­to cha­rak­te­ris­tic­ký vzhled,... Read more »

Expres hrůzy - Co se stane, když milion let stará fosilie není tak úplně mrtvá...

... a nachá­zí se zrov­na v jed­nom z nej­vět­ších vla­ků na svě­tě, kte­rý je plný lidí? Profesora Alexandra Saxtona (Christopher Lee) a dok­to­ra Wellse (Peter Cushing) čeká ve vla­ku boj o život... Dvojice brit­ských... Read more »

Tucet špinavců - Válečná klasika s jedinečným stylem.

Ostřílený major ame­ric­ké armá­dy Reisman (Lee Marvin) musí při­pra­vit násil­nic­kou sku­pi­nu zlo­čin­ců k usku­teč­ně­ní toho nej­po­div­něj­ší­ho a nej­ob­tíž­něj­ší­ho bojo­vé­ho úko­lu vůbec- K sebe­vra­žed­né misi! Úkolem sku­pi­ny je pro­nik­nout do stře­že­né­ho zám­ku v oku­po­va­né... Read more »

Ve službách Jejího Veličenstva - první a poslední Bond George Lazenbyho

Ernst Blofeld (Telly Savalas) při­pra­vu­je ve svém ústa­vu vyso­ko v Alpách ďábel­ský plán, kte­rý může být osud­ný pro celý svět. Podařilo se mu totiž vyvi­nout smr­tel­ně nebez­peč­ný virus a chce jej... Read more »
Stránka načtena za 2,49729 s | počet dotazů: 183 | paměť: 46843 KB. | 17.06.2024 - 20:55:16