Kritiky.cz >

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 10. díl - finále

Tak a je to za námi. Přesněji řeče­no tře­tí série nej­sle­do­va­něj­ší show na Slovensku všech dob – Tvoja tvár znie pove­do­me. V pon­dě­lí 8. květ­na pro­běh­lo finá­le a byla to neu­vě­ři­tel­ná pal­ba, a to... Read more »

Tvoja tvár znie povedome - 3- série - 9. díl

Je za námi devá­té kolo nebo taky semi­fi­ná­le zábav­né­ho pro­gra­mu Tvoja tvár znie pove­do­me, po kte­rém zůsta­li čty­ři fina­lis­té, při­čemž to vzbu­di­lo doce­la vel­ké roz­pa­ky a roz­ča­ro­vá­ní, ale o tom až poz­dě­ji.... Read more »

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 8. díl

Tvoja tvár znie pove­do­me se blí­ží s tře­tí sérií ke své­mu závě­ru, avšak ten­to­krát to bylo osmé kolo. Jako prv­ní nastou­pil Tomáš Bezdeda a jeho Elvis Presley. Podle divá­ků nej­lep­ší, avšak... Read more »

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 6. díl

Nejúspěšnější šou v his­to­rii samo­stat­né slo­ven­ské tele­viz­ní zába­vy pokra­čo­va­la šes­tým dílem a opět nezkla­ma­la – spí­še nao­pak. Jako prv­ní se před­sta­vi­la Lina Mayer s pís­ní Euphoria, jejíž inter­pret­ka Lorren s ní vyhrá­la Velkou... Read more »

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl

Čtvrté kolo šou Tvoja tvár znie pove­do­me bylo kolem masek, jak pozna­me­na­la porot­ky­ně, slo­ven­ská hereč­ka Zuzana Fialová, udě­li­la by za mas­ky plný počet bodů. První šok při­šel hned u dru­hé­ho... Read more »
Stránka načtena za 2,44857 s | počet dotazů: 186 | paměť: 48230 KB. | 22.05.2024 - 16:37:13