Kritiky.cz >

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds a Hugh Jackman vstupují do MCU

Merc with a Mouth vzkří­sí ada­man­ti­o­vou kost­ru dáv­no pohřbe­né­ho Logana ve fil­mu Deadpool & Wolverine, kte­rý je rych­lým, sviž­ným a do znač­né míry zábav­ným pře­cho­dem obou těch­to postav do fil­mo­vé­ho svě­ta... Read more »

Troja - Wolfgang Petersen režíruje Brada Pitta a Orlanda Blooma v Trójské válce

Od Řecka na východ, přes Egejské moře, se nachá­zí pobřež­ní měs­to Troja, obehna­né téměř nedo­bit­ný­mi hradba­mi. Díky tomu se zatím nesta­lo ter­čem Řeků. Staly se však udá­los­ti, kte­ré raci­o­nál­ní... Read more »

X-Men - jak to před 19 lety začalo

Před dáv­ný­mi časy, v pře­da­le­ké galaxi...(...aha...to sem vlast­ně napatří...mmm...promiňte). Za deva­te­ro hora­mi, za deva­te­ro řeka­mi, za deva­te­ro koka­i­no­vý­mi far­ma­mi, žili jed­nou jed­ni dva dob­ří lidé, a ti se jme­no­va­li Stan Lee... Read more »

Troja - Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film.

Á, vidím, že mi nevě­ří­te. Dobrá, řek­nu to tedy ješ­tě jed­nou: Trója NENÍ his­to­ric­ký film. A do tře­ti­ce:Trója NENÍ his­to­ric­ký film. Už je to lep­ší? Read more »
Stránka načtena za 2,89718 s | počet dotazů: 184 | paměť: 47276 KB. | 24.07.2024 - 21:40:59