Kritiky.cz >

Sestry pod vycházejícím sluncem-silný příběh odvahy a přežití z japonského zajateckého tábora

Chcete si pře­číst sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh z váleč­né­ho pro­stře­dí? Heather Morrisová je autor­kou řady romá­nů z váleč­né­ho pro­stře­dí. Tato kni­ha s názvem Sestry pod vychá­ze­jí­cím slun­cem je v pořa­dí její dal­ší.  Read more »
Stránka načtena za 2,42975 s | počet dotazů: 188 | paměť: 47100 KB. | 24.07.2024 - 20:03:25