Kritiky.cz > Seriály > Světla pasáže

Světla pasáže

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

//
//
Světla pasá­že

25.February.2007 Seriály | Autor: Slávek Anlauf

Ve stře­du 21.2 si odbyl na TV NOVA pre­mi­é­ru nový čes­ký seri­ál Světla pasá­že. Ten pojed­ná­vá o pří­pa­dech z práv­nic­ké­ho pro­stře­dí. Jak se nám tedy zalí­bil jeho prv­ní díl, či jakou má seri­ál budouc­nost?
Hlavní záplet­ka se točí oko­lo tří práv­ní­ků z advo­kát­ní kan­ce­lá­ře Justicová & Lamplová. Spolu s nimi se bude­me moci podí­vat na „kouz­lo“ práv­nic­ké profese(nebo také tře­ba jen na žár­li­vé­ho údrž­bá­ře). Prostředí tedy vypa­dá více než slib­ně, ovšem jaký je výsle­dek?
Musím uznat, že před tele­viz­ní pre­mi­é­rou jsem byl dosti skep­tic­ký, nemám totiž zrov­na České seri­á­ly v lás­ce. Obzvláště mi nej­ví­ce zka­zi­la chuť tře­tí řada Ordinace v růžo­vé zahra­dě, to je pros­tě děs. Díly nema­jí žád­ný spád, dalo by se to při­rov­nat k něja­ké Mexické tele­no­ve­le. Po „Pasáži“ jsem si mohl oddych­nout, že tady se naštěs­tí tako­vá­to bída pro­za­tím neko­ná. To ovšem nezna­me­ná, že seri­ál je napros­to bez­chyb­ný. Dosti mě odra­zo­va­li tako­vé ty „dojem­né“ scé­ny a pro­slo­vy tipu „tatí­nek tu s námi je“, ale to je pou­ze můj osob­ní názor. Na prv­ní díl tam toho bylo zkrát­ka moc, naštěs­tí vše zachrá­ni­li humor­né pasá­že. Ty někdy stá­ly oprav­du za to, napří­klad „krá­dež ČERVENÝCH růží“. Případy kte­ré se zde řeší jsou dosti pou­ta­vé, tak­že vás neče­ka­la nuda. Velice pou­ta­vý byl i závěr prv­ní­ho dílu. Uvidíme, jak se to roz­vi­ne v budouc­nu.
Verdikt: Jaké je tedy mé hod­no­ce­ní po prv­ním dílu? Naštěstí to nedo­padlo nijak kata­stro­fál­ně, ale zázra­ky se od toho také neda­jí oče­ká­vat. Zkrátka je to prů­měr­ný čes­ký seri­ál, kte­rý při­šel s dob­rým nápa­dem a pou­ta­vým pro­stře­dím. Uvidíme jak si s tím tvůr­ci pora­dí…

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33084 s | počet dotazů: 269 | paměť: 69432 KB. | 06.12.2023 - 08:27:37