Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > V amerických kinech debutuje film Ďáblovo spiknutí natočený v Praze; české lokace jsou chváleny

V amerických kinech debutuje film Ďáblovo spiknutí natočený v Praze; české lokace jsou chváleny

Foto: Third Day Productions
Foto: Third Day Productions
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dábelské spik­nu­tí, kte­ré se v roce 2019 natá­če­lo pod názvem dEvil v Praze a na dal­ších mís­tech České repub­li­ky, ten­to víkend koneč­ně debu­tu­je v ame­ric­kých kinech, kde se spo­leč­ně s thrille­rem Gerarda Butlera Letadlo poku­sí sesa­dit Avatar: Cesta vody z čela kasov­ní­ho žeb­říč­ku.

V režii Nathana Frankowského pod­le scé­ná­ře Eda Alana se ve fil­mu Dábelské spik­nu­tí obje­ví Alice Orr-Ewing (Teorie vše­ho) v roli ženy une­se­né sata­nis­tic­kým kul­tem a oplod­ně­né klo­nem Ježíše Krista... z něja­ké­ho důvo­du.

V Praze pro­bí­ha­lo natá­če­ní fil­mu The Devil Conspiracy od břez­na do květ­na 2019 v kos­te­le sva­té­ho Gabriela na Smíchově, v budo­vě Klementina na Starém Městě a v neda­le­ké Platnéřské uli­ci na Josefově.

Jinde v České repub­li­ce byly pro Ďábelské spik­nu­tí vyu­ži­ty loka­li­ty jako Telč a její gotic­ký zámek, bene­dik­tin­ský kláš­ter v Kladrubech nebo maleb­ný lom Homolák. Zdá se, že sku­teč­nou pod­svět­ní říši si zahrá­la motor­kář­ská jes­ky­ně Pekelný důl ve Cvikově.

Předběžné recen­ze Dábelského spik­nu­tí neby­ly k novin­ce pří­liš pří­vě­ti­vé, ale čes­ké loka­ce se dočka­ly pochval­ných recen­zí.

Peter Mensah ve fil­mu Ďábelské spik­nu­tí (2022)

„Vizuálně je Ďábelské spik­nu­tí také čas­to na výši, od vyu­ži­tí nád­her­ných his­to­ric­kých loka­cí až po mix gotic­kých a sci-fi moti­vů od scé­no­gra­fa Ondřeje Lipenského,“ pozna­me­ná­vá Dennis Harvey z Variety, kte­rý je jinak pánem.

„Kulisy České repub­li­ky jsou po úvo­du v Luciferově bouř­li­vě pus­tém pan­ství čas­to půso­bi­vé - od požeh­na­ných umě­lec­kých gale­rií po kor­po­rát­ní pev­nos­ti na vrchol­cích hor,“ píše Matt Donato z IGN.

„Režisér Nathan Frankowski vyu­ží­vá krás­nou a stra­ši­del­nou kra­ji­nu České repub­li­ky a těch něko­lik zábles­ků pek­la, kte­rých jsme svěd­ky, evo­ku­je Horu osu­du J. R. R. Tolkiena z Pána prs­te­nů:

Brian Caspe a Eveline Hall ve fil­mu Ďábelské spik­nu­tí (2022)

V Ďábelském spik­nu­tí hra­je také Joe Anderson (Salem), James Faulkner (Atomic Blonde), Spencer Wilding (Muži v čer­ném: Internacionála) a Eveline Hallová si zahrá­li spo­leč­ně s praž­ský­mi her­ci Brianem Caspem, Jimem Highem, Kevinem Michaelem Clarkem, Pavlem Křížem a Jiřím Valešem.

Uvedení fil­mu Ďábelské spik­nu­tí do čes­kých kin není v plá­nu, ale v nej­bliž­ších měsí­cích se ten­to nový horor obje­ví na stre­a­mo­va­cích služ­bách.

Fotky:  Third Day Productions


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61368 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72126 KB. | 18.04.2024 - 18:35:17