Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Víte, kdo bude za týden v reality show výměna manželek? - Josef Kokta a jeho rodina

Víte, kdo bude za týden v reality show výměna manželek? - Josef Kokta a jeho rodina

Photo © Archiv TV Barrandov / Viet Dinh
Photo © Archiv TV Barrandov / Viet Dinh
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Reality show Výměna man­že­lek je oblí­be­ný pořad tele­vi­ze Nova, kte­rý sle­du­je zají­ma­vé pří­běhy čes­kých rodin, kte­ré si na deset dní vymě­ní man­žel­ky a musí se vyrov­nat se zce­la odliš­ným život­ním sty­lem, zvy­ky a názo­ry. Každý týden se divá­ci mohou těšit na nové páry rodin, kte­ré se roz­hod­ly ten­to expe­ri­ment pod­stou­pit.

Jednou z rodin, kte­rá se obje­ví v dal­ším díle pořa­du, je rodi­na zkra­cho­va­lé­ho pod­ni­ka­te­le Josefa Kokty, kte­rý má za sebou čty­ři man­žel­ství, tři roz­vo­dy a šest dětí. Josef Kokta si uží­vá živo­ta rych­los­tí nula celá stov­ka. Zažil dobu, kdy měl na účtu mili­o­ny a nevá­hal je utra­tit jak za sebe, tak za své ženy a děti. V roce 2002 však o vel­kou část své­ho jmě­ní při­šel kvů­li ris­kant­ním inves­ti­cím na ame­ric­ké bur­ze a kra­chu ban­ky Lehman Brothers.

V sou­čas­né době je žena­tý s mla­dou Ornellou, s níž má tři děti: syny Quentina a Svena a dce­ru Lilianne. Ornella se naro­di­la 17. úno­ra 1993 a pra­cu­je jako model­ka. Jejich rodi­na žije v malém bytě v Praze a Josef Kokta se sna­ží zno­vu nastar­to­vat svůj pod­ni­ka­tel­ský sen.

Jak se Ornella vyrov­ná s novou rodi­nou, kte­rá bude prav­dě­po­dob­ně úpl­ně jiná než ta její? A jak se bude cítit Josef Kokta, když vymě­ní svou ženu za něko­ho jiné­ho? To se dozví­te už za týden ve Výměně man­že­lek na Nově!


  • Zdroj foto: Photo © Archiv TV Barrandov / Viet Dinh
  • Zdroj: Voyo

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36499 s | počet dotazů: 247 | paměť: 71684 KB. | 24.06.2024 - 05:04:56