Kritiky.cz > Krátké recenze > Wira (2019)

Wira (2019)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Očekávaná akč­ní rubač­ka, kte­rá mohla/měla být nástup­cem Raidu, je nako­nec jen lep­ší prů­měr, kte­rý sice neu­ra­zí, ale bylo zde dost věcí, kte­ré mi vadi­ly.

Malajsie není Indonésie, Thajsko a už vůbec ne Jížní Korea a ty fil­mař­ské roz­dí­ly tam jdou hod­ně znát. Herecky je film doce­la dost špat­ný a občas z niče­ho nic začnou mlu­vit ang­lic­ky, což jsem nepo­cho­pil a herec­ký výkon to ako­rát zhor­ši­lo. Záporák je neza­jí­ma­vý ( sta­rý dědek) a po pří­bě­ho­vé strán­ce to taky pří­liš neza­ujme, ovšem to jsou všech­no věci, kte­ré doká­ži v akč­ním fil­mu pře­hléd­nout, ale i k samot­né akci mám výtky.

Kdo nemá moc nakou­ká­no, tak se mu akce bude líbit, kdo je nároč­něj­ší jako já, tak bude mít pro­blém. Vadily mi dvě věci. Za prvé ten film je abso­lut­ně bez krve a vadí mi to pře­de­vším pro­to, že tam všich­ni pou­ží­va­jí nože, mače­ty a kata­ny, ale nikdo niko­ho neříz­ne, nepro­bod­ne, neza­bi­je, což mi při­šlo div­ný a samot­né sou­bo­je jsou sice s mini­mál­ním stři­hem a občas vyta­sí pěk­ný chvat či scé­nu, ale ve vět­ši­ně pří­pa­dech jsem jim ten boj nevě­řil. Údery hod­ně čas­to neza­pa­da­jí a půso­bí to hod­ně stro­je­ně a nacvi­če­ně, hlav­ní hrdi­na se vlast­ně ani moc nehý­be ( jako­by tušil kam pří­jde úder) a spíš to na mě půso­bi­lo jako­by 2 lidé tré­no­va­li než bojo­va­li, což já osob­ně nemu­sím, ale něko­mu to mož­ná pří­jde v pořád­ku.

Trošku se to zlep­ši­lo v závě­ru, kde se obje­ví hvězda Raidovek i Johna Wicka Ruhian a finál­ní fight byl sice nej­lep­ší scé­nou fil­mu, ale v jakém­ko­li jiném Asijském fil­mu by to byla prů­měr­ná scé­na.

Malajsie je sna­ži­vá, ale chy­bí ji roz­po­čet i her­ci, aby moh­la kon­ku­ro­vat mis­trům.

Příběh**, Akce***, Humor>Ne, Násilí>Ne, Zábavnost***, Hudba***, Vizuál***, Atmosféra***, Napětí**. 5/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75955 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71757 KB. | 22.07.2024 - 22:09:48