Kritiky.cz > Krátké recenze > Zátah 2 (2014)

Zátah 2 (2014)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Uff.. Moderní kle­not Asijské kine­ma­to­gra­fie. Raid 2 je bez­kon­ku­renč­ně nej­lep­ší, nej­vět­ší a nej­bru­tál­něj­ší martial/akční flick pod slun­cem, Iko Uwais při­po­mí­na­jí­cí­ho mla­dé­ho Jet Li se stá­vá mar­tial art hvězdou sou­čas­nos­ti ale­spoň pro mě, Gareth Evans je nej­zruč­něj­ší akč­ní reži­sér na naší pla­ne­tě, ten chlap je génius, má doko­na­lý vizu­ál, nej­re­a­lis­tič­těj­ší akč­ní scé­ny, kte­ré kdy ve fil­mu byly nato­če­ny a per­fekt­ní prá­ci z kame­rou. Násilí a bru­ta­li­ta ve fil­mu obsa­že­na se jas­ně vysmí­vá veš­ke­rým PG-13 akč­ním fil­mům a roz­po­čet 4,5 mili­o­nu se ješ­tě více vysmí­vá všem vyso­ce roz­počto­vým Hollywoodským bloc­kbus­te­rům. Nejkrásnější byl však pří­val akč­ních sek­ven­cí od zablá­ce­né­ho věze­ní (nekon­t­ro­lo­va­tel­ný cha­os), fan­tas­tic­ká auto­mo­bi­lo­vá honič­ka, o kte­ré se bude mlu­vit ješ­tě hod­ně dlou­ho, vyni­ka­jí­cí akč­ní scé­na s dvoj­ča­ty, při kte­ré míru bru­ta­li­ty mohou riva­lo­vat pou­ze horo­ry a finál­ní fight, kte­rý vám vyra­zí dech od inten­zi­ty a šílen­ství. Člověk při sle­do­vá­ní nadá­vá a řve jako při hoke­jo­vém mis­trov­ství svě­ta, zpo­tí se a vyčer­pá jako při mara­to­nu 20 kilo­me­t­rů a hlav­ně kou­ká s ote­vře­nou pusou na něco, co v živo­tě nevi­děl. Takový záži­tek jsem si z fil­mu snad ješ­tě neod­ne­sl, mám chuť se na film kou­kat pořád doko­la. Olala to byl, ale ran­dál ! 10/5


Podívejte se na hodnocení Zátah 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66593 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71492 KB. | 13.07.2024 - 16:05:58