Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Zelená míle

Zelená míle

ZM
ZM
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Snad prv­ní film, o kte­rém nevím, co napsat, je to jed­no z neja­ty­pič­těj­ších děl posled­ní doby (posled­ních něko­li­ka let), kte­ré jsem shlé­dl a to jsem jich viděl oprav­du dost a to dokon­ce zvlášt­ní i na S. Kinga, pod­le jehož nove­ly byl film nato­čen.

Popravdě, pří­běh Vám pří­liš popi­so­vat nebu­du, pro­to­že bez vizu­ál­ní pod­po­ry to není ono, jde o pří­běh z věz­ni­ce, ve kte­ré čeka­jí odsou­zen­ci na smrt, jed­ním z nich je i gigan­tic­ký muž John Coffey, kte­rý má veli­ce zvlášt­ní schop­nos­ti..., ale neče­kej­te, žád­ný horor typu To, dojde sice k pár mystic­kým udá­los­tem, ale ty nejsou hlav­ní­mi body celé­ho pří­bě­hu, kte­rý je skvě­le zpra­co­ván a když si k tomu při­dá­me, kdo je auto­rem nove­ly, skvě­lé herec­ké výko­ny, jedi­né, co nám v této rov­ni­ci může vyjít je něco, co v posled­ní době nemá obdo­by.

Film sle­du­je pří­běhy něko­li­ka odsou­zen­ců na svět, ale také jejich dozor­ců, ale asi Vás pře­kva­pe­ní, že hlav­ním zápo­rá­kem není jen vězeň, ale také jeden z dozor­ců, nako­nec nás to dove­de tak dale­ko, že začne­me cítit sym­pa­tie k věz­ňům a nějak nám uni­ká, že jsou to odsou­ze­ní vra­zi, což, ale nepla­tí u všech, John Coffey je vyjím­ka, vyjím­ka, kte­rou jeho dob­ro­ta odsou­di­la k smr­ti, sna­ha pomo­ci, ale přes­to pomá­há až do své­ho kon­ce.

Zelená míle, jak už jsem napsal, mapu­je pří­běhy odsou­ze­ných věz­ňů a jejich dozor­ců, kte­ří, ale až na jed­no­ho, nejsou žád­né kru­té bes­tie, kte­ří si s věz­ni pohrá­va­jí z věz­ni, jako s hrač­ka­mi, ne, to roz­hod­ně ne, dozor­ci jsou také lidé, mají své city, své pro­blémy a respek­tu­jí prá­vo na důstoj­nost, i u tako­vých lidí, kte­ří spácha­li ty nej­hor­ší činy...

Jak už jste si prav­dě­po­dob­ně všimli, jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších postav je John Coffey, obrov­ský muž tma­vé ple­ti, kte­rý se ovšem doká­že rado­vat jako malé dítě z tako­vých věcí, jako jsou hvězdy na nebi, doká­že být neu­vě­ři­tel­ně bez­pro­střed­ní, ale doká­že půso­bit, také veli­ce váž­ným dojmem a to není vše, doká­že vylé­čit růz­né cho­ro­by...

Mým zámě­rem bylo Vám poskyt­nout jen něko­lik bodů, kte­ré by Vám zhru­ba nastí­ni­ly, o co krá­čí, ale nepro­zra­di­ly víc, než je potře­ba a dou­fám, že se mi to poved­lo a vy rych­le zaběh­ne­te do půj­čov­ny a sáh­ne­te po video­ka­ze­tě nebo si to najdě­te na netu s nápi­sem „Zelená míle“, pro­to­že pokud ne, unik­ne Vám jed­na z nej­vět­ších fil­mo­vých udá­los­tí posled­ní doby...

Více na Kritiky.cz
PANORAMA 21. STOLETÍ - VĚDA, KTERÁ VÁS BUDE BAVIT - ČÍSLO 2/LÉTO 2016 Nové číslo tohoto časopisu se mimo jiné věnuje technickým vynálezům, které se snaží usna...
Korejské free-to-play MMO RPG Lost Ark se mimo asijský trh podívá už na podzim letošního roku. Už nějakou dobu probíhají beta te... Korejské free-to-play MMO RPG Lost Ark se mimo asijský trh podívá už na podzim letošního roku...
Lásko moje, kde jsi? Na kole, na kole, křičí děti ve škole. Napadá mě text jedné reklamy. Manželství Marie Domi...
Soudný den - Soudný den - Recenze 16.5.2008 ...
Život je hra - Zajímavosti Český komediální seriál Život je hra má zatím 10 epizod. Právě se připravuje druhá séri...

Photo © 2001 Warner Bros.


Podívejte se na hodnocení Zelená míle na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

2
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19873 s | počet dotazů: 278 | paměť: 69822 KB. | 01.12.2023 - 13:47:37