Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Zrada, sloučení a šokující odhalení: Kulisy epizody 23 a sloučení týmů v Survivor Česko & Slovensko

Zrada, sloučení a šokující odhalení: Kulisy epizody 23 a sloučení týmů v Survivor Česko & Slovensko

Foto: TV Nova s.r.o.
Foto: TV Nova s.r.o.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnešní večer na Voyo bude vysí­lá­na 23. epi­zo­da pořa­du Survivor Česko & Slovensko. V před­cho­zím díle ost­rov opus­til Jack, kte­rý pro­hrál vyřa­zo­va­cí duel se svým spo­jen­cem Radkem. Po návra­tu do tábo­ra se Radek svě­řu­je ostat­ním, že Jack ho před due­lem pro­sil, aby pro něj duel vzdal. Když Radek odmí­tl, Jack nazna­čil, že to ovliv­ní jejich přá­tel­ství. Radkovo cho­vá­ní ho zkla­ma­lo a pova­žu­je to za vydí­rá­ní.

Soutěžící se při­pra­vu­jí na slou­če­ní

Soutěžící netr­pě­li­vě oče­ká­va­jí slou­če­ní kme­nů, ale nejdří­ve obdr­ží per­ga­me­ny s otáz­ka­mi ohled­ně svých spo­lu­hrá­čů. Jedna z postav se svě­řu­je se svým těž­kým dět­stvím, kdy musel čelit násil­nic­ké­mu otci alko­ho­li­ko­vi.

Sloučení kme­nů a osla­va

Když při­chá­zí 57. den, sou­tě­ží­cí dosta­nou zprá­vu o dlou­ho oče­ká­va­ném slou­če­ní kme­nů. Po dvou měsí­cích mohou koneč­ně dopřát sprchu a oblék­nout si čis­té oble­če­ní. Na spo­leč­né pár­ty osla­ví sjed­no­ce­ní pod žlu­tou vlaj­kou nové­ho kme­ne Taínos. Během oslav se začí­na­jí tak­ti­zo­vat a dis­ku­to­vat o mož­ných nových spo­je­nec­tvích.

Nečekané pře­kva­pe­ní na hos­ti­ně

Poté je pozván Ondřej Novotný na hos­ti­nu po slou­če­ní, kde sou­tě­ží­cí oblé­ka­jí nové šát­ky kme­ne Taínos, ale během hos­ti­ny při­jde neče­ka­né pře­kva­pe­ní.


Zdroj: TV Nova s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,61427 s | počet dotazů: 239 | paměť: 73079 KB. | 21.06.2024 - 19:06:13