Kritiky.cz >

Iveta vs. Málo mě znáš: Dva různé úhly pohledu na Ivetu Bartošovou

Včera se na plat­for­mě Voyo obje­vil závě­reč­ný tře­tí díl tře­tí série deví­ti­díl­né­ho seri­á­lu Iveta, roz­dě­le­né­ho do tří mini­sé­rií a pojed­ná­va­jí­cí­ho o bouř­li­vém živo­tě čes­ké popo­vé prin­cez­ny Ivety Bartošové. Kruh se tím... Read more »

Natáčení závěrečné série minisérie Iveta odstartovalo v Praze

V pro­sto­rách Městského sou­du v Praze zapo­ča­lo natá­če­ní posled­ní série živo­to­pis­né mini­sé­rie Iveta od Voyo Originálu. Tento víkend se tvůr­ci, vede­ní reži­sé­rem a sce­náris­tou Michalem Samirem, pus­ti­li do natá­če­ní. Důraz byl... Read more »

Karel

Celovečerní doku­men­tár­ní film “KAREL” potě­ší všech­ny pří­z­niv­ce a fanouš­ky zpě­vá­ka Karla Gotta a nechá je nahléd­nout do jeho sou­kro­mí, pod ono “zla­té pozlát­ko vel­ké­ho Mistra“. Tohoto neleh­ké­ho úko­lu se bra­vur­ně zhos­ti­la... Read more »
Stránka načtena za 4,42329 s | počet dotazů: 184 | paměť: 47794 KB. | 28.05.2024 - 04:13:14