Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Oáza: Válečné drama z československé kinematografie, které překonává čas

Oáza: Válečné drama z československé kinematografie, které překonává čas

Photo © Česká televize
Photo © Česká televize
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (5 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Kdysi dáv­no jsem viděl Oázu v tele­vi­zi. Bylo to patr­ně v květ­no­vých dnech, pro­to­že teh­dy běže­lo vel­ké kvan­tum váleč­ných fil­mů a patr­ně to ješ­tě bylo na čer­no­bí­lé Tesle. Film se mi líbil, půso­bil tak tro­chu nečes­ky. Inu, váleč­ných fil­mů je u nás pořád nedo­sta­tek.

Dnes není pro­blém Oázu vidět legál­ně na you­tu­be.

Skupina čes­ko­slo­ven­ských legi­o­ná­řů utí­ká ze své legie s cílem při­po­jit se k čes­ko­slo­ven­ské zahra­nič­ní armá­dě. Cestu jim zkří­ží němec­ký letoun, kte­rý jim zlik­vi­du­je vůz a při­nu­tí je tak k asi 60 kilo­me­t­ro­vé­mu puto­vá­ní do jedi­né oázy v oko­lí. Času je málo a žízeň stou­pá...

Navzdory mož­ným někte­rým oče­ká­vá­ním film není vel­ko­le­pou akč­ně váleč­nou podí­va­nou, ale spí­še komor­něj­ším psy­cho­lo­gic­kým dra­ma­tem, na němž se uka­zu­jí cha­rak­te­ry roz­lič­ných postav a závě­reč­né moud­ro „smír s fašis­mem není mož­ný“, což vyzní­vá tro­chu umě­le a laci­ně. Když si ale vez­me­me dobu vzni­ku, tak je poma­lu zázrak, že se ten­to film vůbec usku­teč­nil a dostal se roku 1972 do kin (ale dlou­ho se tam tedy neu­dr­žel).

Natáčet se původ­ně mělo v Mali, nicmé­ně kvů­li poli­tic­ké situ­a­ci se štáb nako­nec roz­ho­dl pro Turkmenistán v SSSR. Z kaž­dé­ho políč­ka fil­mu pří­mo sála poušt­ní žár. Pot na tvá­ří her­ců je navíc z vel­ké čás­ti asi sku­teč­ný, pro­to­že samot­ná tvor­ba fil­mu pro­bí­ha­la za kli­ma­tic­ky dost nepří­z­ni­vých pod­mí­nek. Výběr her­ců je exce­lent­ní (co se tedy týče jejich herec­ké­ho umu), ale v něko­li­ka pří­pa­dech jsem si říkal, zda by neby­lo lep­ší zvo­lit něko­ho mlad­ší­ho a fyzic­ky odpo­ví­da­jí­cí­ho. Považte, tako­vý Rudolf Hrušínský jako legi­o­nář je tro­chu zvlášt­ní před­sta­va (byť se s rolí pral jak jen mohl). Krom něj se ze zná­mých jmen obje­ví R. Brzobohatý, Š. Kvietik, L. Potměšil, či i Jiří Krampol (byť jen krát­ko­do­bě, údaj­ně snad na zásah cen­zo­rů). Režie se cho­pil Zbyněk Brynych, kte­rý měl s váleč­nou tema­ti­kou své zku­še­nos­ti (např. zná­mý film A pátý jez­dec je Strach).

I když čas se na fil­mu tro­chu pode­psal, tak se pod­le mého názo­ru pořád jed­ná o vel­mi hod­not­ný pří­spě­vek do naší kine­ma­to­gra­fie, kte­rý může zaujmout i dneš­ní­ho divá­ka (aspoň tro­chu trpě­li­vé­ho).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově22. června 2021 Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově Návštěvníci je československý sci-fi televizní seriál pro děti z let 1981 až 1983. Vznikl v koprodukci Československé televize a několika dalších evropských zemí. Seriál se vysílal i v […] Posted in Zajímavosti
  • Krkonošské pohádky: Příběhy o chamtivosti, dobrodružství a Krakonošově říši19. listopadu 2023 Krkonošské pohádky: Příběhy o chamtivosti, dobrodružství a Krakonošově říši Pohádky jsou vždycky kouzelným únikem do světa fantazie, plného dobrodružství, záhad a morálních ponaučení. Jednou z nezapomenutelných pohádkových perel, které okouzlují diváky, je film […] Posted in Dětské seriály
  • Každoroční seriálový program: Seriál Hospoda z roku 199612. července 2023 Každoroční seriálový program: Seriál Hospoda z roku 1996 Hospoda je český televizní seriál, který se stal druhým komediálním pořadem TV Nova po úspěšném seriálu Nováci. Natáčení probíhalo v barrandovských ateliérech v letech 1996 až 1997. Celkem […] Posted in Zajímavosti
  • Chalupáři: Kultovní seriál z 70. let10. července 2023 Chalupáři: Kultovní seriál z 70. let Pokud máte rádi českou komedii, jistě znáte seriál Chalupáři, který se stal fenoménem své doby. Seriál vypráví o dvou pražských rodinách, které si splnily sen o vlastní chalupě na venkově. […] Posted in Zajímavosti
  • Kultovní seriál Česká soda slaví 30 let5. června 2023 Kultovní seriál Česká soda slaví 30 let V letošním roce si připomínáme třicet let od prvního vysílání satirického pořadu Česká soda, který pro Českou televizi v letech 1993–1997 vyráběla společnost Febio. Pořad byl koncipován […] Posted in Zajímavosti
  • Sisu: Finský Rambo proti nacistům26. dubna 2023 Sisu: Finský Rambo proti nacistům Pokud máte rádi akční filmy plné napětí, střelby a výbuchů, pak byste si neměli nechat ujít finský snímek Sisu, který se odehrává na konci druhé světové války v nehostinném prostředí […] Posted in Filmové premiéry
  • Sisu - Finský akční western na pozadí 2. světové války20. dubna 2023 Sisu - Finský akční western na pozadí 2. světové války Na sklonku druhé světové války v roce 1944 najde osamělý zlatokop Aatami Korpi (Jorma Tommila) v divočině Laponska na severu Finska bohatou zlatou žílu. Když se s nově nalezenou kořistí […] Posted in Filmové recenze
  • Na západní frontě klid (2022)17. ledna 2023 Na západní frontě klid (2022)  Na západní frontě klid je slavné dílo, které asi každý člověk procházející současným českým vzdělávacím systémem zná. Dá se totiž bezpečně zařadit do kolonek typu "válečná próza", event. […] Posted in Filmové recenze
  • Všichni dobří rodáci16. září 2022 Všichni dobří rodáci Všichni dobří rodáci je československý film režiséra Vojtěcha Jasného z roku 1968. Jasného styl, považovaný za "nejčesčího" ze současných filmařů, byl především lyrický. Dokončení scénáře […] Posted in Speciály
  • Ucho6. září 2022 Ucho Herecký koncert Radoslava Brzobohatého a Jiřiny Bohdalové v brilantním filmu Karla Kachyňi a Jana Procházky, jenž byl po dlouhá léta na seznamu zakázaných filmů, jde znovu do kin. Dvojice […] Posted in Filmová klasika
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20654 s | počet dotazů: 270 | paměť: 69552 KB. | 07.12.2023 - 02:04:48