Kritiky.cz

Filmy

Photo © Lian Ray Global Pictures

Jen řeka teče

Asijská kine­ma­to­gra­fie urči­tě není v naší kot­li­ně zane­dbá­va­né téma. V posled­ní době její vody u  nás opět roz­ví­řil sice...

Recenze knih

20240619 193218

Deník plný lásky – sdílejte společné chvíle

Půvabný neda­to­va­ný prů­vod­ce vaším vzta­hem se může stát zápis­ní­kem lás­ky. Obsahuje poe­tic­ké citá­ty obou auto­rů, Olgy Buškové...

Recenze her

Foto: ILCA, Inc.& Bandai Namco Entertainment Inc.

Sand Land: Putování vyprahlou zemí s nádechem Toriyamy

Sand Land vás vtáh­ne do svě­ta spá­le­né­ho slun­cem, kde vál­ky a pří­rod­ní kata­stro­fy zane­cha­ly za sebou jen poušť....

Seriály

Foto: TV Nova s.r.o.

Mikýř vyhrál třetí sérii Survivor Česko & Slovensko

Třetí série rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko skon­či­la po sedm­de­sá­ti sed­mi dnech napí­na­vé­ho boje. Ve finá­le se...

Filmové a televizní aktuality

Tiskové zprávy (Newslettery)

První Vánoce s Disney+

header20220edited 1ce436ed 3193 448d b8ad 82720f4a2d05
Kromě iko­nic­kých vánoč­ních fil­mů jako je Sám doma 2: Ztracen v New Yorku a Muppets: Vánoční kole­da, kte­ré sla­ví letos 30 let...

Co je nového v prosinci na Disney+

word image 338618 1
Prosinec na Disney+ není jen o tra­dič­ních vánoč­ních fil­mech, přes­to­že i těch tu najde­te víc než dost, pre­mi­é­ru bude mít film Vražda...

19. ročník Festivalu indického filmu - Aamir i Forrest jeden jest…

plakat festival indickeho filmu 2022
Indický kan­di­dát na letoš­ní­ho fil­mo­vé­ho Oscara, rema­ke slav­né fil­mo­vé kla­si­ky a dal­ší zají­ma­vá díla indic­ké kine­ma­to­gra­fie se budou pro­mí­tat v rám­ci 19. roč­ní­ku...

Indián je úsměvný, není to prvoplánová řachanda, říká režisér Tomáš Svoboda

word image 336434 1
„Humor je to situ­ač­ní, záro­veň by měl být chyt­rý. Vždycky mám rád, když je kome­die bez pří­vlast­ků. Aby neby­la ješ­tě...

Titulky

rp 637100d149998 la brea s02e06 jpg.jpg

Titulky k La Brea S02E06 - Lazarus

Gavin s rodi­nou se chys­ta­jí do vel­ké skle­ně­né budo­vy, kde vůbec nema­jí poně­tí, co je čeka­jí. Riley a Josh zatím pomá­ha­jí Caroline...

Nejnovější příspěvky

20240619 193218

Deník plný lásky – sdílejte společné chvíle

Půvabný neda­to­va­ný prů­vod­ce vaším vzta­hem se může stát zápis­ní­kem lás­ky. Obsahuje poe­tic­ké citá­ty obou auto­rů, Olgy Buškové a Martina...
Foto: TV Nova s.r.o.

Mikýř vyhrál třetí sérii Survivor Česko & Slovensko

Třetí série rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko skon­či­la po sedm­de­sá­ti sed­mi dnech napí­na­vé­ho boje. Ve finá­le se utka­li...
Photo © Home Box Office (HBO)

Velkolepý návrat do Západozemí: První epizoda druhé série „Rodu Draka“ nadchla diváky

A Son for a Son (S02E01) je prv­ní epi­zo­dou dru­hé série seri­á­lu „Rod Draka“, kte­rá se setka­la s vel­mi pozi­tiv­ní­mi...
Photo © Lian Ray Global Pictures

Jen řeka teče

Asijská kine­ma­to­gra­fie urči­tě není v naší kot­li­ně zane­dbá­va­né téma. V posled­ní době její vody u  nás opět roz­ví­řil sice němec­ký...
Photo © Warner Bros. France

Máme prachy! A co dál?

Na začát­ku prázd­ni­no­vé­ho vol­na do čes­kých kin vstou­pi­la fran­couz­ská kome­die o lidech, kte­ří najed­nou zís­ka­jí hro­ma­du peněz. Film nato­či­la...

Speciály

Photo © 20th Century Fox

Planeta opic (1968): Klasické sci-fi, které změnilo filmový průmysl

Planeta opic je ame­ric­ký sci-fi film z roku 1968 reží­ro­va­ný Franklinem J. Schaffnerem, s hlav­ní­mi hvězda­mi Charltonem Hestonem, Roddy McDowallem, Kim Hunterovou a Mauricem Evansem. Film, vol­ně zalo­že­ný na romá­nu Pierra Boullea z roku 1963, vyprá­ví pří­běh ast­ro­nau­tů, kte­ří hava­ru­jí na pla­ne­tě, kde...
Stránka načtena za 2,09630 s | počet dotazů: 134 | paměť: 47777 KB. | 19.06.2024 - 20:05:32