Kritiky.cz

Filmy

Photo © Walt Disney Pictures

V hlavě: Originální a zábavný animák, který ale neunikne stereotypům

Riley je nor­mál­ní dospí­va­jí­cí hol­ka ze šťast­né rodi­ny, kte­rá žije v Minnesotě. Její život se ovšem obra­cí naru­by,...

Recenze knih

asylum

ÚSTAV PRO DUŠEVNĚ CHORÉ „ASYLUM“. Dlouhé prsty má temná minulost....

Pokud máte v obli­bě kni­hy tak tro­chu s duchař­skou téma­ti­kou a rádi se bojí­te, urči­tě si nenech­te ujít kni­hu ASYLUM....

Recenze her

Foto: Bigboot Studios & HeroCraft PC

Deck of Souls: Temné dobrodružství v karetním stylu

Deck of Souls je fas­ci­nu­jí­cí kom­bi­na­cí atmo­sfé­ry Dark Souls a dyna­mi­ky karet­ní­ho rogue­li­te žán­ru. Prozkoumejte tem­né svě­ty, plné...

Seriály

Photo © Home Box Office (HBO)

House of the Dragon - Prostý lid (S02E06)

Další díl mám za sebou. Už je to zase vel­mi poma­lé, ale ten­to­krát vel­mi záživ­né. Dneska jsme...

Filmové a televizní aktuality

Tiskové zprávy (Newslettery)

První Vánoce s Disney+

header20220edited 1ce436ed 3193 448d b8ad 82720f4a2d05
Kromě iko­nic­kých vánoč­ních fil­mů jako je Sám doma 2: Ztracen v New Yorku a Muppets: Vánoční kole­da, kte­ré sla­ví letos 30 let...

Co je nového v prosinci na Disney+

word image 338618 1
Prosinec na Disney+ není jen o tra­dič­ních vánoč­ních fil­mech, přes­to­že i těch tu najde­te víc než dost, pre­mi­é­ru bude mít film Vražda...

19. ročník Festivalu indického filmu - Aamir i Forrest jeden jest…

plakat festival indickeho filmu 2022
Indický kan­di­dát na letoš­ní­ho fil­mo­vé­ho Oscara, rema­ke slav­né fil­mo­vé kla­si­ky a dal­ší zají­ma­vá díla indic­ké kine­ma­to­gra­fie se budou pro­mí­tat v rám­ci 19. roč­ní­ku...

Indián je úsměvný, není to prvoplánová řachanda, říká režisér Tomáš Svoboda

word image 336434 1
„Humor je to situ­ač­ní, záro­veň by měl být chyt­rý. Vždycky mám rád, když je kome­die bez pří­vlast­ků. Aby neby­la ješ­tě...

Titulky

rp 637100d149998 la brea s02e06 jpg.jpg

Titulky k La Brea S02E06 - Lazarus

Gavin s rodi­nou se chys­ta­jí do vel­ké skle­ně­né budo­vy, kde vůbec nema­jí poně­tí, co je čeka­jí. Riley a Josh zatím pomá­ha­jí Caroline...

Nejnovější příspěvky

Photo © Home Box Office (HBO)

House of the Dragon - Prostý lid (S02E06)

Další díl mám za sebou. Už je to zase vel­mi poma­lé, ale ten­to­krát vel­mi záživ­né. Dneska jsme se...
Photo © Walt Disney Pictures

V hlavě: Originální a zábavný animák, který ale neunikne stereotypům

Riley je nor­mál­ní dospí­va­jí­cí hol­ka ze šťast­né rodi­ny, kte­rá žije v Minnesotě. Její život se ovšem obra­cí naru­by, když...
Photo © A24

MaXXXine: Závěr trilogie Ti Westa nedokáže dostát X a Pearl

Pornoherečka, kte­rá se v Beverly Hills 80. let pokou­ší o legál­ní kari­é­ru, se stá­vá ter­čem záhad­né­ho vra­ha ve fil­mu MaXXXine, kte­rý...
asylum

ÚSTAV PRO DUŠEVNĚ CHORÉ „ASYLUM“. Dlouhé prsty má temná minulost....

Pokud máte v obli­bě kni­hy tak tro­chu s duchař­skou téma­ti­kou a rádi se bojí­te, urči­tě si nenech­te ujít kni­hu ASYLUM. ÚSTAV...
Photo © Donart Film

Zahradníkův rok - adaptace Čapka nebo Kafky...?

Na kar­lo­var­ském fes­ti­va­lu měl mimo jiné pre­mi­é­ru i nový čes­ký sní­mek z díl­ny reži­sé­ra Jiřího Havelky. Nese název Zahradníkův rok...

Speciály

Foto: TV Nova s.r.o.

Kauza Kramný: Tragédie, pochybnosti a soudní procesy

Kauza Petra Kramného, kte­rý byl odsou­zen za vraž­du své ženy a dce­ry během dovo­le­né v Egyptě, stá­le budí kon­tro­ver­ze a otáz­ky. Přinášíme podrob­ný pře­hled jed­not­li­vých aspek­tů pří­pa­du, od tra­gic­kých udá­los­tí a vyšet­řo­vá­ní, přes soud­ní pro­ce­sy až po posled­ní poku­sy o obno­ve­ní říze­ní. Blízcí zemře­lých se...
Stránka načtena za 4,11863 s | počet dotazů: 252 | paměť: 49273 KB. | 22.07.2024 - 21:39:09