Kritiky.cz

Filmy

rp blC3A1znivC3BD20PetC599C3ADC48Dek.jpg

Bláznivý Petříček (Pierrot le Fou)

Během svých vysokoškolských studií jsem opravdu hodně času věnoval filmům. Chodil jsem na spoustu klubových představení hned...

Recenze knih

417538284 122106430244171863 2152326125043010011 n

MEZI DOBREM A ZLEM

Trochu mě zasko­či­lo, že kni­ha „Mezi dob­rem a zlem“ nese stej­ný název již jiné­ho čes­ké­ho auto­ra z Olomouce, tak­že...

Recenze her

Planet Alpha: Nádherná atmosférická hra, nebo naleštěná bída?

Dnes se tak tro­chu vydá­me do nepro­bá­da­ných vod. Ne, že by hry, jež půso­bí pri­o­rit­ně este­tic­ky, byly...

Seriály

Photo © Home Box Office (HBO)

Temný případ - Noční krajina - Part 3 (S04E03)

Noc je tem­ná a na Aljašce ješ­tě tem­něj­ší. Dál sle­du­je­me vyšet­řo­vá­ní smr­ti na aljaš­ské sta­ni­ci. Třetí díl je...

Filmové a televizní aktuality

Tiskové zprávy (Newslettery)

První Vánoce s Disney+

header20220edited 1ce436ed 3193 448d b8ad 82720f4a2d05
Kromě iko­nic­kých vánoč­ních fil­mů jako je Sám doma 2: Ztracen v New Yorku a Muppets: Vánoční kole­da, kte­ré sla­ví letos 30 let...

Co je nového v prosinci na Disney+

word image 338618 1
Prosinec na Disney+ není jen o tra­dič­ních vánoč­ních fil­mech, přes­to­že i těch tu najde­te víc než dost, pre­mi­é­ru bude mít film Vražda...

19. ročník Festivalu indického filmu - Aamir i Forrest jeden jest…

plakat festival indickeho filmu 2022
Indický kan­di­dát na letoš­ní­ho fil­mo­vé­ho Oscara, rema­ke slav­né fil­mo­vé kla­si­ky a dal­ší zají­ma­vá díla indic­ké kine­ma­to­gra­fie se budou pro­mí­tat v rám­ci 19. roč­ní­ku...

Indián je úsměvný, není to prvoplánová řachanda, říká režisér Tomáš Svoboda

word image 336434 1
„Humor je to situ­ač­ní, záro­veň by měl být chyt­rý. Vždycky mám rád, když je kome­die bez pří­vlast­ků. Aby neby­la ješ­tě...

Titulky

rp 637100d149998 la brea s02e06 jpg.jpg

Titulky k La Brea S02E06 - Lazarus

Gavin s rodi­nou se chys­ta­jí do vel­ké skle­ně­né budo­vy, kde vůbec nema­jí poně­tí, co je čeka­jí. Riley a Josh zatím pomá­ha­jí Caroline...

Nejnovější příspěvky

Here for Blood

Koukatelné, ale nic extra. Nabouchaný hlavní hrdina je sympaťák a dát mu roli babysitterky je celkem vtipné, ale...

Zóna zájmu

Zóna nezájmu. Jeden z těch filmů, který učitel pustí na hodině dějepisu, ale 80% žáků radši vytáhne mobil...

Mu zhong wu ren 2

Martial arts historická pecka z Číny! Slepý Bounty hunter je zpátky v dokonalé formě. Už jednička byla výborná...

Femme

Film lákal na britský Queer Revenge Thriller s nadšenými ohlasy, výsledkem je však Queer Drama, kde na Revenge...

Kill Bill

Moje první setkání s tvorbou Quentina Tarantina dopadlo tak, jak jsem si přál - výborně. Kill Bill je...

Speciály

Photo © Bengala Film

Divokým Kurdistánem: Boj o vodu a spravedlnost

Film „Divokým Kurdistánem“ při­ná­ší napí­na­vý pří­běh odváž­né­ho Kara ben Nemsího, kte­rý se vydá­vá na nebez­peč­nou ces­tu, aby zachrá­nil vodu, kte­rá je pro kmen Haddádů cen­něj­ší než zla­to. Vstupuje do kon­flik­tu s vojá­ky a musí čelit intri­kám Machredže z Mossulu. S pod­po­rou svých přá­tel...
Stránka načtena za 2,52554 s | počet dotazů: 137 | paměť: 47947 KB. | 23.02.2024 - 18:24:35