Kritiky.cz

Filmy

Photo © Reiner Bajo

Daniel Brühl bude oceněn na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary 2024

Slavný herec, reži­sér a pro­du­cent Daniel Brühl bude na letoš­ním 58. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary oce­něn Cenou...

Recenze knih

Unik z osvetimi obalka velka

Únik z Osvětimi-Skutečný příběh československého Žida, který uprchl z tábora smrti.

Máte rádi romá­ny týka­jí­cí se vál­ky? Chcete se dozvě­dět, kdo byl Rudolf Vrba? Johathan Freedland je auto­rem...

Recenze her

Foto: ILCA, Inc.& Bandai Namco Entertainment Inc.

Sand Land: Putování vyprahlou zemí s nádechem Toriyamy

Sand Land vás vtáh­ne do svě­ta spá­le­né­ho slun­cem, kde vál­ky a pří­rod­ní kata­stro­fy zane­cha­ly za sebou jen poušť....

Seriály

Photo © Home Box Office (HBO)

Rod Draka - Syn za syna (S02E01)

Když začal seri­ál Hra o trů­ny, tak všich­ni reži­sé­ři seri­á­lu plá­no­va­li, že se dosta­nou do A ligy fil­mo­vých „sérii“. ...

Filmové a televizní aktuality

Tiskové zprávy (Newslettery)

První Vánoce s Disney+

header20220edited 1ce436ed 3193 448d b8ad 82720f4a2d05
Kromě iko­nic­kých vánoč­ních fil­mů jako je Sám doma 2: Ztracen v New Yorku a Muppets: Vánoční kole­da, kte­ré sla­ví letos 30 let...

Co je nového v prosinci na Disney+

word image 338618 1
Prosinec na Disney+ není jen o tra­dič­ních vánoč­ních fil­mech, přes­to­že i těch tu najde­te víc než dost, pre­mi­é­ru bude mít film Vražda...

19. ročník Festivalu indického filmu - Aamir i Forrest jeden jest…

plakat festival indickeho filmu 2022
Indický kan­di­dát na letoš­ní­ho fil­mo­vé­ho Oscara, rema­ke slav­né fil­mo­vé kla­si­ky a dal­ší zají­ma­vá díla indic­ké kine­ma­to­gra­fie se budou pro­mí­tat v rám­ci 19. roč­ní­ku...

Indián je úsměvný, není to prvoplánová řachanda, říká režisér Tomáš Svoboda

word image 336434 1
„Humor je to situ­ač­ní, záro­veň by měl být chyt­rý. Vždycky mám rád, když je kome­die bez pří­vlast­ků. Aby neby­la ješ­tě...

Titulky

rp 637100d149998 la brea s02e06 jpg.jpg

Titulky k La Brea S02E06 - Lazarus

Gavin s rodi­nou se chys­ta­jí do vel­ké skle­ně­né budo­vy, kde vůbec nema­jí poně­tí, co je čeka­jí. Riley a Josh zatím pomá­ha­jí Caroline...

Nejnovější příspěvky

Photo © Orion Pictures Corporation

RoboCop: Ikonický Sci-Fi film 80. let, který překonal čas

RoboCop je ame­ric­ký akč­ní sci-fi film z roku 1987, kte­rý reží­ro­val Paul Verhoeven a scé­nář napsa­li Edward Neumeier a Michael Miner....
Photo © Reiner Bajo

Daniel Brühl bude oceněn na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary 2024

Slavný herec, reži­sér a pro­du­cent Daniel Brühl bude na letoš­ním 58. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary oce­něn Cenou pre­zi­den­ta...
Unik z osvetimi obalka velka

Únik z Osvětimi-Skutečný příběh československého Žida, který uprchl z tábora smrti.

Máte rádi romá­ny týka­jí­cí se vál­ky? Chcete se dozvě­dět, kdo byl Rudolf Vrba? Johathan Freedland je auto­rem kni­hy...
large

Svatební historky aneb jak jsem nevdala

Chodíte rádi na svat­by? Chystáte svou vlast­ní svat­bu a neví­te, jak na to? Nebo jste ba nao­pak svo­bod­ní a ten...
996 bg

S nervama v kopru a kopretinách

Ne vždyc­ky je všech­no na svě­tě zali­té slun­cem a úsmě­vem na tvá­ři, a o tom by moh­ly vlast­ně vyprá­vět i tyto bás­ně...

Speciály

Photo © Orion Pictures Corporation

RoboCop: Ikonický Sci-Fi film 80. let, který překonal čas

RoboCop je ame­ric­ký akč­ní sci-fi film z roku 1987, kte­rý reží­ro­val Paul Verhoeven a scé­nář napsa­li Edward Neumeier a Michael Miner. Ve fil­mu hra­jí Peter Weller, Nancy Allen, Daniel O’Herlihy, Ronny Cox, Kurtwood Smith a Miguel Ferrer. Děj fil­mu RoboCop se ode­hrá­vá ve...
Stránka načtena za 3,12736 s | počet dotazů: 135 | paměť: 47825 KB. | 24.06.2024 - 02:18:43