Kritiky.cz

Filmy

Photo © Toolbox Film / Martin Dam Kristensen

TAK PRAVIL BŮH: Skandinávská dramedie režiséra Henrika Rubena Genze

Severská kome­die fil­ma­ře Henrika Rubena Genze nás zve do vel­ké dán­ské rodi­ny, kte­rá po všech strán­kách vybo­ču­je z nor­má­lu,...

Recenze knih

stáhnout (1)

Labuť a lovec-mytologií prostoupený příběh z dob mezolitu

Máte rádi mystic­ké pří­běhy? Milujete lipen­skou pře­hra­du? Jiří Březina je auto­rem kni­hy s názvem Labuť a lovec. Jedná se...

Recenze her

Foto: Visual Concepts & 2K

WWE 2K24: Recenze - Cesta k lepšímu zážitku

Fanoušci wrest­lin­gu se těši­li na novou hru WWE 2K24, ale bohu­žel se setka­li s tech­nic­ký­mi pro­blémy a nedo­stat­ky ve...

Seriály

Foto: TV Nova s.r.o.

Rozuzlení Intrik a Nové Výzvy: Co čeká v 13. epizodě Survivor Česko & Slovensko?

Minulý týden divá­ci byli svěd­ky pře­kva­pi­vých udá­los­tí v kme­no­vé radě, kte­ré způ­so­bi­ly změ­nu v dyna­mi­ce sou­tě­že. Jak se sou­tě­ží­cí...

Filmové a televizní aktuality

Tiskové zprávy (Newslettery)

První Vánoce s Disney+

header20220edited 1ce436ed 3193 448d b8ad 82720f4a2d05
Kromě iko­nic­kých vánoč­ních fil­mů jako je Sám doma 2: Ztracen v New Yorku a Muppets: Vánoční kole­da, kte­ré sla­ví letos 30 let...

Co je nového v prosinci na Disney+

word image 338618 1
Prosinec na Disney+ není jen o tra­dič­ních vánoč­ních fil­mech, přes­to­že i těch tu najde­te víc než dost, pre­mi­é­ru bude mít film Vražda...

19. ročník Festivalu indického filmu - Aamir i Forrest jeden jest…

plakat festival indickeho filmu 2022
Indický kan­di­dát na letoš­ní­ho fil­mo­vé­ho Oscara, rema­ke slav­né fil­mo­vé kla­si­ky a dal­ší zají­ma­vá díla indic­ké kine­ma­to­gra­fie se budou pro­mí­tat v rám­ci 19. roč­ní­ku...

Indián je úsměvný, není to prvoplánová řachanda, říká režisér Tomáš Svoboda

word image 336434 1
„Humor je to situ­ač­ní, záro­veň by měl být chyt­rý. Vždycky mám rád, když je kome­die bez pří­vlast­ků. Aby neby­la ješ­tě...

Titulky

rp 637100d149998 la brea s02e06 jpg.jpg

Titulky k La Brea S02E06 - Lazarus

Gavin s rodi­nou se chys­ta­jí do vel­ké skle­ně­né budo­vy, kde vůbec nema­jí poně­tí, co je čeka­jí. Riley a Josh zatím pomá­ha­jí Caroline...

Nejnovější příspěvky

Photo © Toolbox Film / Martin Dam Kristensen

TAK PRAVIL BŮH: Skandinávská dramedie režiséra Henrika Rubena Genze

Severská kome­die fil­ma­ře Henrika Rubena Genze nás zve do vel­ké dán­ské rodi­ny, kte­rá po všech strán­kách vybo­ču­je z nor­má­lu, což...
Photo © StudioCanal

GAUGUIN: portrét vizionářského génia a umělce Paula Gauguina

Chytne vás za srd­ce svou boles­tí, démo­ny a lás­kou pro­dchnu­tý umě­lec­ký záži­tek v živo­to­pis­ném dra­ma­tu fran­couz­ské­ho reži­sé­ra a scé­náris­ty Édouarda Deluca...

Sarinjaui Syopingmol - Episode 6

Flashback se žoldáky. Tak tohle bylo něco!! Představení ulta záporné chladné a nemilosrdné sviňě zabíjející nevinné pro radost...
Photo © Le Pacte

BÍDNÍCI: Kriminální thriller se sociálním přesahem Ladje Lyho na motivy Hugova románu

Nejnovější vele­ú­spěš­ná adap­ta­ce nesmr­tel­né­ho pří­bě­hu Jeana Valjeana z Hugova romá­nu Bídníci, na Oscara nomi­no­va­né­ho rodá­ka z afric­ké­ho Mali Ladje Lyho,...
Photo © SF Studios

Jednou to bude všechno tvoje: Kombinace hudby, dramatu a humoru ve snímku Andrease Öhmana

Hudební dra­me­die fil­ma­ře Andrease Öhmana nás zve do vel­ké švéd­ské rodi­ny na rodin­nou sešlost, kde se bude prát...

Speciály

Photo © Bengala Film

Divokým Kurdistánem: Boj o vodu a spravedlnost

Film „Divokým Kurdistánem“ při­ná­ší napí­na­vý pří­běh odváž­né­ho Kara ben Nemsího, kte­rý se vydá­vá na nebez­peč­nou ces­tu, aby zachrá­nil vodu, kte­rá je pro kmen Haddádů cen­něj­ší než zla­to. Vstupuje do kon­flik­tu s vojá­ky a musí čelit intri­kám Machredže z Mossulu. S pod­po­rou svých přá­tel...
Stránka načtena za 1,92902 s | počet dotazů: 138 | paměť: 48589 KB. | 19.04.2024 - 18:35:26