Kritiky.cz >

Konami údajně nabídlo některé ze svých značek externím...

Konami údaj­ně nabíd­lo někte­ré ze svých zna­ček exter­ním stu­di­ím. Ve vývo­ji mají Metal Gear Solid, Castlevania a v nepo­sled­ní řadě Silent Hill od pol­ské­ho Bloober Team (Observer, Layers of Fear, The... Read more »

Autoři VR střílečky Blood & Truth pracují na novém...

Autoři VR stří­leč­ky Blood & Truth pra­cu­jí na novém titu­lu pro PS5. Na bliž­ší infor­ma­ce si musí­me počkat. Read more »

Arrowhead Game Studios (Helldivers) pracují na third-person...

Arrowhead Game Studios (Helldivers) pra­cu­jí na third-person stří­leč­ce, kte­rá je urče­ná pro next-gen. Na bliž­ší infor­ma­ce si musí­me počkat. Read more »

James Bond se dočká dalšího herního zpracování. Pracují...

James Bond se dočká dal­ší­ho her­ní­ho zpra­co­vá­ní. Pracují na něm IO Interactive, tvůr­ci Hitmana. Project 007 vydá Warner Bros. Read more »

God of War: Ragnarok ještě nevyšel, ale už je hrou roku....

God of War: Ragnarok ješ­tě nevy­šel, ale už je hrou roku. Myslí si to tes­ter s pře­zdív­kou Sami @ Unleash the Hype kte­rý na svůj Twitter napsal, že v SIE Santa... Read more »

V novém battle-royal titulu se podíváme do Prahy. Upíří...

V novém battle-royal titu­lu se podí­vá­me do Prahy. Upíří titul od stu­dia Sharkmob má být zasa­ze­ný do svě­ta Vampire: The Masquerade a vyjít by měl v příš­tím roce. Hru pohá­ní Unreal... Read more »

Vývojáři z Hangar 13 by byli nadšení udělat Mafii 4,...

Vývojáři z Hangar 13 by byli nad­še­ní udě­lat Mafii 4, zále­ží ale na úspě­chu rema­ku Mafie. V sou­čas­né době také pra­cu­jí na taj­ném pro­jek­tu, o kte­rém zatím nemo­hou mlu­vit. Read more »
Stránka načtena za 2,48417 s | počet dotazů: 195 | paměť: 47583 KB. | 25.04.2024 - 13:56:59