Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Rozhovor s Noomi Rapaceovou: Cesta k ikonické roli Lisbeth Salanderové a její odvaha změnit vzhled pro umělecký projev

Rozhovor s Noomi Rapaceovou: Cesta k ikonické roli Lisbeth Salanderové a její odvaha změnit vzhled pro umělecký projev

Photo © Nordisk Film
Photo © Nordisk Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (22 hlasů, průměr: 4,23 z 5)
Loading...

V roce 2009 na sebe Noomi Rapaceová upo­zor­ni­la mezi­ná­rod­ní pub­li­kum ztvár­ně­ním Lisbeth Salanderové ve fil­mu Muži, kte­ří nená­vi­dí ženy (2009). Její výkon byl širo­ce oce­ňo­ván a na pres­tiž­ních švéd­ských cenách Guldbagge zís­ka­la cenu pro nej­lep­ší hereč­ku. Roli si zopa­ko­va­la i v pokra­čo­vá­ních Dívka, kte­rá si hrá­la s ohněm (2009) a Dívka, kte­rá kop­la do vosí­ho hníz­da (2009). Všechny tři fil­my byly násled­ně pře­pra­co­vá­ny do podo­by šes­ti­díl­né mini­sé­rie vysí­la­né švéd­skou tele­vi­zí s názvem „Milénium“, za kte­rou Rapaceová zís­ka­la nomi­na­ci na mezi­ná­rod­ní cenu Emmy pro nej­lep­ší hereč­ku.

Rapaceová v roli Salanderové pou­ži­la otvo­ry po svém starém pier­cin­gu z doby, kdy byla mla­dou pun­krocker­kou, a v rám­ci pří­pra­vy na prv­ní film si udě­la­la řidič­ský prů­kaz na motor­ku.

Rapaceová o tom, jak zís­ka­la roli Salanderové: „Nejdřív mě (reži­sér Niels Arden Oplev) odmí­tl, mož­ná to bylo i tím, že si mys­lel, že vypa­dám pří­liš dob­ře. Vypadala jsem žen­sky a něž­ně, mož­ná až moc hol­či­čí, pří­liš roz­to­mi­lá. A Lisbeth samo­zřej­mě muse­la být spíš hol­čič­ka. Řekla jsem, že jest­li mi věříš, udě­lám všech­no, co budeš chtít, abych se jí sta­la. A on nako­nec sou­hla­sil.“

Rapaceová v době, kdy dokon­či­la tri­lo­gii o Lisbeth Salanderové, mlu­vi­la jen vel­mi málo ang­lic­ky. V odhod­la­né sna­ze co nej­rych­le­ji si osvo­jit ang­lič­ti­nu sle­do­va­la Noomi řadu fil­mů v ang­lič­ti­ně s vypnu­tý­mi titul­ky v rod­ném jazy­ce a hodi­ny tele­viz­ních kaná­lů, jako jsou BBC, CNN a růz­né tele­viz­ní talk show.

Zdroj: IMDb a Wikipedia

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Noomi Rapace!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Jitka

Všechny tři fil­my byly úžas­né ‚hereč­ka, kte­rá ztvár­ni­la Lisbeth výjí­meč­ná .

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,91907 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71744 KB. | 25.06.2024 - 18:22:46