Kritiky.cz > Speciály > Planeta opic (1968): Klasické sci-fi, které změnilo filmový průmysl

Planeta opic (1968): Klasické sci-fi, které změnilo filmový průmysl

Photo © 20th Century Fox
Photo © 20th Century Fox
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (4 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...

Planeta opic je ame­ric­ký sci-fi film z roku 1968 reží­ro­va­ný Franklinem J. Schaffnerem, s hlav­ní­mi hvězda­mi Charltonem Hestonem, Roddy McDowallem, Kim Hunterovou a Mauricem Evansem. Film, vol­ně zalo­že­ný na romá­nu Pierra Boullea z roku 1963, vyprá­ví pří­běh ast­ro­nau­tů, kte­ří hava­ru­jí na pla­ne­tě, kde inte­li­gent­ní opi­ce domi­nu­jí a lidé jsou pri­mi­tiv­ní a němí.

Produkce

Scénář a režie Původní scé­nář Roda Serlinga byl něko­li­krát pře­psán Michaelem Wilsonem, aby se sní­ži­ly pro­dukč­ní nákla­dy. Franklin J. Schaffner byl vybrán jako reži­sér na dopo­ru­če­ní Charltona Hestona.

Natáčení Film se natá­čel od květ­na do srp­na 1967 v Kalifornii, Utahu a Arizoně. Závěrečné scé­ny byly nato­če­ny na kali­forn­ském pobře­ží poblíž Malibu.

Premiéra a úspěch Film měl pre­mi­é­ru 8. úno­ra 1968 a vydě­lal 33,3 mili­o­nu dola­rů. Byl prů­lo­mo­vý díky pro­te­tic­ké­mu líče­ní Johna Chamberse, kte­rý za něj zís­kal čest­né­ho Oscara. Film byl také nomi­no­ván na Oscary za nej­lep­ší kos­týmy a původ­ní hud­bu.

Děj

Astronauti Taylor, Landon a Dodge hava­ru­jí na nezná­mé pla­ne­tě, kte­rá se uká­že být Zemi po apo­ka­lyp­tic­ké jader­né vál­ce. Taylor je zajat inte­li­gent­ní­mi opi­ce­mi a postup­ně odha­lu­je, že opi­ce pře­vza­ly roli domi­nant­ní­ho dru­hu, zatím­co lidé jsou pri­mi­tiv­ní a němí. S pomo­cí opic Ziry a Cornelia se Taylorovi poda­ří unik­nout a odha­lí zbyt­ky Sochy svo­bo­dy, čímž zjis­tí sku­teč­nou pova­hu pla­ne­ty.

Pokračování a odkaz

Franšíza Úspěch fil­mu vedl k vytvo­ře­ní čtyř pokra­čo­vá­ní, tele­viz­ní­ho seri­á­lu, ani­mo­va­né­ho seri­á­lu a dal­ších komik­sů a mer­chan­di­sin­gu. V roce 2001 nato­čil Tim Burton rema­ke a v roce 2011 začal rebo­ot s fil­mem Vzestup pla­ne­ty opic.

Kritické při­je­tí Film byl pozi­tiv­ně při­jat kri­ti­ky a divá­ky, čas­to hod­no­cen jako kla­si­ka sci-fi žán­ru. Na Rotten Tomatoes má 86% hod­no­ce­ní.

Kultovní sta­tus Planeta opic byla v roce 2001 vybrá­na do Národního fil­mo­vé­ho regis­t­ru USA jako kul­tur­ně, his­to­ric­ky nebo este­tic­ky význam­ná.

Obsazení

  • Charlton Heston jako George Taylor
  • Roddy McDowall jako Dr. Cornelius
  • Kim Hunter jako Dr. Zira
  • Maurice Evans jako Dr. Zaius
  • James Whitmore jako před­se­da shro­máž­dě­ní
  • James Daly jako Dr. Honorius
  • Linda Harrison jako Nova

Významná ocenění

  • Čestný Oscar pro Johna Chamberse za make-up
  • Nominace na Oscary za nej­lep­ší kos­týmy a původ­ní hud­bu

Planeta opic je pova­žo­vá­na za význam­ný film nejen kvů­li své­mu pří­bě­hu a tech­nic­kým ino­va­cím, ale i kvů­li své trva­lé popu­la­ri­tě a vli­vu na dal­ší sci-fi pro­duk­ci.


Zdroj: Anglická Wikipedie a Čsfd.cz
Foto:  20th Century Fox


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Jan Marek

Někde jsem v minu­los­ti četl, že závě­reč­né scé­ny se natá­če­ly ve Španělsku, tedy ne v USA.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69969 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71777 KB. | 19.06.2024 - 21:27:41