Kritiky.cz >

IKEA a Asus spojují síly. Švédská nábytkářská firma a...

IKEA a Asus spo­ju­jí síly. Švédská nábyt­kář­ská fir­ma a výrob­ce počí­ta­čo­vých sou­čás­tek a elek­tro­ni­ky spo­lu budou vytvá­řet náby­tek pro hrá­če za dostup­nou cenu. Půjde cel­ko­vě o 30 pro­duk­tů zamě­ře­ných na ergo­no­mii a ceno­vou dostup­nost.... Read more »
Stránka načtena za 2,30999 s | počet dotazů: 172 | paměť: 47064 KB. | 21.04.2024 - 20:10:42