Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Paul McCartney po dvanácti letech v Praze

Paul McCartney po dvanácti letech v Praze

51 1002246 28790
51 1002246 28790
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Člen legen­dár­ních Beatles, Paul McCartney, navští­vil v rám­ci své­ho tur­né One on One Prahu, a to po dlou­hých dva­nác­ti letech, kdy se ale kon­cert konal, naroz­díl od vče­rejš­ka, pod širým nebem. Zaslechl jsem něko­lik roz­ho­vo­rů lidí, kte­ří se kon­cer­tu zúčast­ni­li i ten­krát, že O2 Arena byla roz­hod­ně lep­ší vol­bou, jeli­kož ten­krát prý bylo všu­de hroz­né bahno.
Paul zahá­jil kon­cert hitem A Hard Day’s Night z roku 1964 a celá vypro­da­ná hala pro­puk­la nad­še­ním. Poté se při­ví­tal s pub­li­kem a řekl, že se bude pokou­šet mlu­vit čes­ky, což mu šlo na cizin­ce skvě­lě. Velmi jsem na něm oceňil, jak doká­že komu­ni­ko­vat s pub­li­kem, nehra­je si na žád­nou vel­kou hvězdu a půso­bí skrom­ně. Je to pros­tě sym­paťák a fajn chlap.
Koncert se sklá­dal pře­de­vším z pís­ní Beatles, dopl­ně­ný­mi skladba­mi Wings, či z Paulovi sólo­vé dráhy. Je nut­né říct, že divá­ci skvě­lě rea­gu­jí i na nověj­ší pís­ně, na kte­rých Paul doka­zu­je, že je stá­le skvě­lým skla­da­te­lem. Pochopitelně nej­vět­ší ohlas mají ale pís­ně legen­dár­ních Brouků. Musím oce­nit také dopro­vod­nou kape­lu, kte­rá s Paulem vystu­pu­je již pěk­nou řád­ku let a jsou tudíž skvě­lě sehra­ní.
Poté co ode­hrál pár pís­ní, sun­dal sako, vymě­nil svou typic­kou baso­vou kyta­ru za elek­tric­kou a uká­zal, že umí válet i na ní, když zahrál kou­sek Hendrixovi Foxy Lady. Poté use­dl nachví­li za piá­no a zahrál, mimo jiné, také nád­her­nou píseň Maybe I’m Amazed, kte­rou napsal pro svou prv­ní ženu Lindu. Jednu sklad­bu také věno­val své nyněj­ší ženě. To však neby­lo jedi­né vzpo­mí­ná­ní, jeli­kož věno­val píseň i svým býva­lím kole­gům, a to Johnu Lennonovi sklad­bu Here Today, kte­rou napsal po Johnově smr­ti a Georgovi Harrisonovi jeho vlast­ní píseň Something, při kte­ré zabrn­kal na Harrisonovo oblí­be­né uku­le­le.
Kdybych měl vypích­nout ty nej­lep­ší momen­ty kon­cer­tu, tak jsou to jed­no­znač­ně tyto:
 • Když se s Paulem zved­lo podi­um při pís­ni Blackbird, kte­rá je mimo­cho­dem jed­na z nej­krás­něj­ších, co kdy slo­žil.
 • Když zahrál píseň In Spite of All the Danger, před kte­rou řekl, že byla úpl­ně prv­ní, kte­rou s kluka­ma nahrá­li ješ­tě dáv­no před Beatles (to si říka­li ješ­tě The Quarrymen).
 • Když vyprá­věl pří­běh o tom, jak když hrál před něko­li­ka lety kon­cert v Moskvě na Rudém náměs­tí, tak mu čle­no­vé rus­ké vlá­dy říka­li, že se uči­li ang­lic­ky pod­le son­gů od Beatles.
 • Když pří­mo na podiu zasnou­bil fran­couz­ský pár, kte­rý držel cedu­li „Marry Us“.
 • Ohňová show při Live and Let Die.
Po noto­ric­ky zná­mích pís­ních Let It Be a Hey Jude, Paul s kape­lou ode­šli, ale ješ­tě se samo­žejmě vrá­ti­li na pří­da­vek, ve kte­rém zazně­la i sklad­ba Birthday, kte­rou Paul věno­val ten­to­krát i sobě, jeli­kož zít­ra osla­ví své sedm­de­sá­té čtvr­té naro­ze­ni­ny. S ohle­dem na ten­to věk, byla Paulova dvě hodi­ny a půl dlou­há show, obdi­vu­hod­ná.
Zdroj obráz­ků: ireport.cz

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Hudební recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Veneciafrenia (2021)20. června 2022 Veneciafrenia (2021) Alex de la Iglesia a jeho španělský slasher je průměrnou jednohubkou, která měla větší potenciál. Režisér už nejspíš nepřekročí svůj vrchol tvorby Balada o Smutné Trumpetě z roku 2010 ( […] Posted in Krátké recenze
 • Tři dny ke svobodě [70%]25. února 2011 Tři dny ke svobodě [70%] http://www.csfd.cz/film/266833-tri-dny-ke-svobode/ V kinech ČR od: 20.01.2011  V kinech SR od:17.03.2011  Oceňovaný filmař Paul Haggis, tvůrce dramat Crash a V údolí Elah se […] Posted in Filmové recenze
 • Hobit: Bitva pěti armád (2014)14. prosince 2014 Hobit: Bitva pěti armád (2014) Váhal jsem, váhal .. Dávám velmi ušmudlanou pětku a zřejmě nejslabší z celé trilogie. Co se týká děje a vizuálních efektů nedá se na nic stěžovat, precizní práce odvedená po všech […] Posted in Krátké recenze
 • Pražské jaro očima britského spisovatele20. srpna 2019 Pražské jaro očima britského spisovatele V létě roku 1968, v roce Pražského jara a studené války, se dva studenti Oxfordu, James Borthwick a Eleanor Pike, rozhodnout projet stopem Evropu. Netuší, že tahle cesta zkomplikuje jejich […] Posted in Recenze knih
 • Mission: Impossible17. července 2023 Mission: Impossible V roce 1996 byl natočen akční špionážní film Mise: Impossible. Režisérem byl Brian De Palma a hlavní roli ztvárnil Tom Cruise. Scénář napsali David Koepp a Robert Towne, a příběh vytvořili […] Posted in Speciály
 • Outdoorová akce Riders Republic nakonec nevyjde 25. 2. 2021,...15. ledna 2021 Outdoorová akce Riders Republic nakonec nevyjde 25. 2. 2021,... Outdoorová akce Riders Republic nakonec nevyjde 25. 2. 2021, ale někdy ke konci roku. Vývojáři z Ubisoft Annecy dle svého vyjádření nechtějí riskovat špatnou kvalitu hry. Posted in Krátké herní aktuality
 • Příběhový trailer na hororovku Remothered: Broken Porcelain...5. září 2020 Příběhový trailer na hororovku Remothered: Broken Porcelain... Příběhový trailer na hororovku Remothered: Broken Porcelain – Whispers Posted in Krátké herní aktuality
 • Adventní pohádky - 24 pohádek pro vánoční čas17. listopadu 2020 Adventní pohádky - 24 pohádek pro vánoční čas Adventní čas znamená pro děti čas očekávání, radosti, napětí a těšení na ten sváteční den. Pro dospělé je to období shonu. Především pro maminky, které musí napéct cukroví, uklízet a […] Posted in Recenze knih
 • Zkouškové 226. října 2018 Zkouškové 2 Posted in Komiks
 • Fable III12. listopadu 2020 Fable III Další pokračování známé vynikající strategie odehrávajícím se v Albionu. Pokud jste vášnivými hráči a příznivci této hry, určitě jste byli nedočkaví na tento díl, který nám přinesl zase […] Posted in Retro games
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31388 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71639 KB. | 13.07.2024 - 14:02:14