Kritiky.cz >

Vyšel Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy pouze pro Xbox...

Vyšel Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy pou­ze pro Xbox One a PlayStation 4. Kolekce vyda­ná v rám­ci 25. výro­čí arche­o­lož­ky Lary Croft obsa­hu­je Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20... Read more »

Microsoft rozšířil Xbox Game Pass o 20 ikonických titulů od...

Microsoft roz­ší­řil Xbox Game Pass o 20 iko­nic­kých titu­lů od Bethesdy. Předplatné narost­lo o hry Dishonored Definitive Edition, Dishonored 2, Doom, Doom II, Doom 3, Doom 64, Doom Eternal, The Elder... Read more »

Naughty Dog údajně pracuje na Uncharted Chronicles Edition pro...

Naughty Dog údaj­ně pra­cu­je na Uncharted Chronicles Edition pro PC a PS5. Kolekce má zahr­no­vat všech­ny dří­ve vyda­né díly ze série včet­ně Golden Abyss pro PlayStation Vita. Všechny díly se mají... Read more »

PS Plus v březnu nabídne Final Fantasy VII Remake, Farpoint,...

PS Plus v břez­nu nabíd­ne Final Fantasy VII Remake, Farpoint, Remnant From the Ashes a Maquette. V před­plat­ném nadá­le do 1. břez­na zůstá­va­jí Control: Ultimate Edition a Concrete Genie, do 5. břez­na pak Destruction AllStars. Read more »

Povedený soulslike titul Mortal Shell míří na next-gen...

Povedený soul­sli­ke titul Mortal Shell míří na next-gen kon­zo­le ve vylep­še­né ver­zi. Na PS5 a Xbox Series X pobě­ží ve 4K roz­li­še­ní při 60 sním­cích za sekun­du. Mortal Shell: Enhanced Edition... Read more »

Omlazená trilogie Mass Effect: Legendary Edition vyjde pro PC,...

Omlazená tri­lo­gie Mass Effect: Legendary Edition vyjde pro PC, PS4 a Xbox One 14. květ­na letoš­ní­ho roku. Read more »

Death Stranding, The Last of Us Part II a Final Fantasy VII...

Death Stranding, The Last of Us Part II a Final Fantasy VII Remake mají zamí­řit ve vylep­še­ných ver­zích pro PS5. Death Stranding by při­tom neměl zůstat pou­ze u upgra­du, ale měla... Read more »

Mass Effect: Legendary Edition vyjde 12. 3. 2021. Termín...

Mass Effect: Legendary Edition vyjde 12. 3. 2021. Termín vydá­ní před­čas­ně odha­lil sin­ga­pur­ský obchod Shopitree a turec­ký GSSHOP. Read more »

Rockstar Games chystají remaster Grand Theft Auto IV v...

Rockstar Games chys­ta­jí remas­ter Grand Theft Auto IV v kom­plet­ní edi­ci pro PS5. Disponovat má 4K roz­li­še­ním, a vyu­ží­vat má hap­tic­kou ode­zvu ovla­da­če DualSense. Grand Theft Auto IV: The Complete Edition... Read more »

Overwatch si v rámci zimního eventu můžete vyzkoušet zcela...

Overwatch si v rám­ci zim­ní­ho even­tu může­te vyzkou­šet zce­la zdar­ma. Blizzard rov­něž zlev­nil Legendary Edition o 50%. Speciální akce kon­čí 4. 1. 2021. Read more »

Remedy odložilo Control Ultimate Edition pro nové konzole z...

Remedy odlo­ži­lo Control Ultimate Edition pro nové kon­zo­le z kon­ce letoš­ní­ho roku na pro­za­tím nesta­no­ve­né datum příští­ho roku Read more »

BioWare představují Mass Effect: Legendary Edition. Od...

BioWare před­sta­vu­jí Mass Effect: Legendary Edition. Od remaste­ro­va­né tri­lo­gie může­me čekat vylep­še­né tex­tu­ry a mode­ly postav, vyš­ší sním­ko­vou frek­ven­ci a vyš­ší roz­li­še­ní. Společně s ofi­ci­ál­ním ozná­me­ním omla­ze­né tri­lo­gie na N7 Day jsme... Read more »

Mass Effect: Legendary Edition obdržel v Jižní Koreji rating,...

Mass Effect: Legendary Edition obdr­žel v Jižní Koreji rating, ofi­ci­ál­ní ozná­me­ní ze stra­ny EA by moh­lo při­jít už brzy Read more »

Seznam optimalizovaných her pro launch Xbox Series X|S:...

Seznam opti­ma­li­zo­va­ných her pro launch Xbox Series X|S: Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery) Borderlands 3 (Smart Delivery) Bright Memory 1.0 (Smart Delivery)... Cuisine Royale (Smart Delivery) Dead by Daylight... Read more »

Horor Blair Witch od Bloober Team zamíří už tento měsíc na...

Horor Blair Witch od Bloober Team zamí­ří už ten­to měsíc na VR head­set Oculus Quest. Pod názvem Blair Witch: Oculus Quest Edition se bude pro­dá­vat za €30 (811 Kč). Read more »

Epic Games Store tentokrát rozdává RollerCoaster Tycoon 3:...

Epic Games Store ten­to­krát roz­dá­vá RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, čas máte do čtvrt­ka Read more »

Jak se komponovala ikonická hudba v Mafia: Definitive Edition v...

Jak se kom­po­no­va­la iko­nic­ká hud­ba v Mafia: Definitive Edition v době pan­de­mie Read more »

Omlazená trilogie Mass Effect by měla nést název Legendary...

Omlazená tri­lo­gie Mass Effect by měla nést název Legendary Edition a na Nintendo Switch vyjít až poz­dě­ji | Jeff Grubb 📰 Read more »

V Mafia: Definitive Edition nebude chybět režim volná jízda,...

V Mafia: Definitive Edition nebu­de chy­bět režim vol­ná jíz­da, kte­rá bude skom­bi­no­vá­na s extrém­ní jízdou Read more »

Mafia: Definitive Edition bude před cracknutím chránit...

Mafia: Definitive Edition bude před cracknu­tím chrá­nit kon­tro­verz­ní ochra­na Denuvo Read more »

Život gangstera v Mafia: Definitive Edition

Život gan­gs­te­ra v Mafia: Definitive Edition Read more »

Vítejte v The City of Lost Heaven. Mafia: Definitive Edition...

Vítejte v The City of Lost Heaven. Mafia: Definitive Edition vychá­zí už 25. září. Read more »

Po letech čekání je to tady, Age of Empires III: Definitive...

Po letech čeká­ní je to tady, Age of Empires III: Definitive Edition vychá­zí už 15. říj­na letoš­ní­ho roku Read more »

Upoutávka na čtvrteční digitální Gamescom, který...

Upoutávka na čtvr­teč­ní digi­tál­ní Gamescom, kte­rý začí­ná ve 20:00 naše­ho času a potr­vá tři dny. Čekat může­me něko­lik svě­to­vých pre­mi­ér jako Age of Empires 3: Definitive Edition, Call of Duty:... Read more »
Stránka načtena za 2,71494 s | počet dotazů: 225 | paměť: 48098 KB. | 25.04.2024 - 13:35:38