Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jonah Hex [36%]

Jonah Hex [36%]

rp jonah hex ver3.jpg
rp jonah hex ver3.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

http://www.csfd.cz/film/248764-jonah-hex/

Přichází dal­ší hrdi­na ze stá­je DC comics (Superman, Batman, Green Lantern... ) kte­rý­se chce svézt na vlně komik­so­vých adap­ta­cí kte­ré nyní z vel­ké čás­ti ovlá­da­jí Hollywood. Jonah Hex je tím v našich kon­či­nách méně zná­měj­ším hrdi­nou avšak nemé­ně zají­ma­vým. Hex je lovec odměn, kte­rý po vzpou­ře pro­ti své­mu velí­cí­mu důstoj­ní­ko­vi ute­kl v jeho pomstě hrob­ní­ko­vi z lopa­ty. Díky tomu si odne­sl schop­nost mlu­vit s mrt­vý­mi lid­mi. Jednoho dne zjis­tí, že jeho velí­cí důstoj­ník Turnbull, kte­rý byl pova­žo­ván za mrt­vé­ho, zase až tak úpl­ně mrt­vý není, a tak nastá­vá čas pomsty i pro Hexe.

Hlavní pro­blém toho­to fil­mu je, že se sna­ží o něco víc než ve sku­teč­nos­ti je. Zvláštěpak poté co film zís­kal auru prů­švi­ho­vé­ho pro­jek­tu, do výro­by stu­dio odmít­lo nacpat dal­ší pení­ze a na fil­mu je to až pří­liš vidět. Což o to, Malkovich pře­hrá­vá jako o život, Brolinovi role drs­né­ho wes­ter­no­vé­ho hrdi­ny se slu­ši­vou úpra­vou obli­če­je cel­kem sed­la a ved­lej­ší role Michaela Fassbendera byla více než zábav­ná. Trend vlkých snů z Megan Fox jde mimo mě, tak­že její při­hlouplý herec­ký pro­jev mě nějak neo­sl­nil ale neby­lo jej tam tolik aby to byl něja­ký zásad­ní pro­blém.

Co už zásad­ní pro­blém ale je, je mís­ty oprav­du tupý scé­nář a v pár momen­tech i nesmír­ně blbá kame­ra jejíž pokus o cool efekt se napros­to minul účin­kem. Škoda, poten­ci­ál na guil­ty ple­a­su­re tu lehce je, nicmé­ně dale­ko více pře­va­žu­jí atri­bu­ty pro­ti.

Celkově nepří­liš pove­de­ná adap­ta­ce, topí­cí se v nepří­liš zají­ma­vé sty­li­za­ci s něko­li­ka sluš­ný­mi díra­mi, na pár vyjí­mek hod­ně sla­bém herec­kém obsa­ze­ní a ze vše­ho nej­víc oprav­du stu­pid­ním scé­ná­ři.

PS. Rockový soun­d­track plní svo­ji funk­ci ve vět­ši­ně míst per­fekt­ně.

Koktejl :
20 % Zjizvená tvář
30 % Josh Brolin a jeho cha­risma
15 % Michael Fassbender a John Malkovich
15 % Nezajímavá sty­li­za­ce a iri­tu­jí­cí kame­ra
20 % Vskutku tupý scé­nář


Podívejte se na hodnocení Jonah Hex na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10513 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71876 KB. | 23.07.2024 - 13:44:18