Kritiky.cz >

PlayStation si na dnešek připravil novou State of Play, která...

PlayStation si na dnešek při­pra­vil novou State of Play, kte­rá bude zamě­ře­ná na 10 her pro PS4 a PS5. Půjde o nové hry, ale i o third-party titu­ly, kte­ré byly ozná­me­ný na loň­ské... Read more »

PlayStation na čtvrtek připravil State of Play, která bude...

PlayStation na čtvr­tek při­pra­vil State of Play, kte­rá bude zamě­ře­ná na 10 her pro PS4 a PS5. Půjde o nové hry, ale i o third-party titu­ly, kte­ré byly ozná­me­ný na loň­ské State of... Read more »

Dnes vychází Ghost of Tsushima: Legends. Očekávaná...

Dnes vychá­zí Ghost of Tsushima: Legends. Očekávaná aktu­a­li­za­ce do hry při­dá mód NG+ a koo­pe­ra­ci Legends. Update může­te sta­ho­vat od 18:00 naše­ho času. Read more »

Embargo na recenze Mafia: Definitivní edice padá 24. 9. v...

Embargo na recen­ze Mafia: Definitivní edi­ce padá 24. 9. v 17:00 naše­ho času Read more »

Sony nás zve na další prezentaci PlayStation 5. Čekat...

Sony nás zve na dal­ší pre­zen­ta­ci PlayStation 5. Čekat může­me nové infor­ma­ce o hrách a prav­dě­po­dob­ně odha­le­ní ceny a datum spuš­tě­ní pro­de­je PlayStation 5. Čtyřicetiminutový event začne 16. 9. ve 22:00 naše­ho času. Read more »

18. 9. v 18:00 našeho času nás čeká třetí Night City...

18. 9. v 18:00 naše­ho času nás čeká tře­tí Night City Wire, kte­rý se bude hlav­ně věno­vat gan­gům v Cyberpunk 2077 Read more »
Stránka načtena za 2,46159 s | počet dotazů: 187 | paměť: 46881 KB. | 24.06.2024 - 01:39:07