Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Návrat do Cold Mountain - Oscara získala Renée Zellweger

Návrat do Cold Mountain - Oscara získala Renée Zellweger

Navrat
Navrat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Krátce před tím, než vypuk­ne vál­ka Severu pro­ti Jihu, se pot­ka­jí a na prv­ní pohled do sebe zami­lu­jí půvab­ná Ada (Nicole Kidman) a fešák Inman (Jude Law). Po zby­tek fil­mu pak divák sle­du­je, jak se Ti dva trá­pí, že nejsou spo­lu a jak kaž­dý z nich boju­je s tím, co vál­ka při­ná­ší.

Znají se totiž sotva pár zábě­rů a už musí jít Inman do vál­ky. Hnán však lás­kou k Adě a její­mi srd­ce­ryv­ný­mi dopi­sy, dezer­tu­je po čase z armá­dy a vra­cí zpět do Cold Mountain. Malého měs­teč­ka, kde zane­chal Adu s jejím sta­rým otcem. Kultivovaná Ada se po náh­lé smr­ti otce stá­vá znač­ně zou­fa­lou a pro prak­tic­ký život téměř nepo­u­ži­tel­nou. Naštěstí pro ni se v jejím domě obje­vu­je vel­mi rázná a straš­li­vě hovo­ří­cí oso­ba jmé­nem Ruby (Renée Zellweger).

Díky ní se Ada při­u­čí nejed­né prak­tic­ké věci a bez úho­ny vál­ku pře­ži­je. Diváka urči­tě zaujme doko­na­lý kon­trast těch­to dvou bytos­tí. Ada je sečtě­lé, něž­né a dosti vyso­ké a štíh­lé děv­če. Ruby je opro­ti ní kla­sic­ká „hol­ka od rány“, s roz­vláč­ný­mi pohy­by i mluvou. Postavou spí­še men­ší, ne zrov­na štíh­lá. Ke kon­ci fil­mu si kaž­dá od té dru­hé něco pře­vez­me. Ada se stá­vá ráz­něj­ší a šikov­něj­ší a Ruby lehce kul­ti­vo­va­něj­ší.

Zatímco tedy Ada s Ruby na far­mě vál­čí spí­še s hos­po­dář­ský­mi pro­blémy způ­so­be­ný­mi vál­kou, Inman se na ces­tě zpět do Cold Mountain setká­vá hlav­ně s nási­lím a nevšed­ní lid­skou otr­los­tí. Po celou svou váleč­nou „kari­é­ru“ i při ces­tě z vál­ky má neví­da­né štěs­tí. Třikrát se mu poda­ří pře­žít situ­a­ce, v nichž jeho přá­te­lé i nepřá­te­lé oko­lo něj umí­ra­jí. Nakonec se šťast­ně s Adou set­ka­jí. Inmanova osu­do­vá kli­ka však netr­vá věč­ně…

Možná by se na prv­ní pohled moh­lo zdát, že jde o kla­sic­kou love sto­ry, ale nenech­te se mýlit. Jde o dosti drs­ný film se spous­tou nepěk­ných scén, kte­ré jsem osob­ně sle­do­va­la jen pod­le zvu­ku a mnoh­dy ani tak ne.


Podívejte se na hodnocení Návrat do Cold Mountain na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48766 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71667 KB. | 18.06.2024 - 03:48:30