Kritiky.cz >

Válka se stromy

Knihy Jana Tománka milu­ji a nemůžu si je vyna­chvá­lit nejen pro auto­rův oso­bi­tý humor, ale i pro jejich skry­té posel­ství. Jeho nová kni­ha „Válka se stro­my“ není žád­nou výjim­kou a musím říct,... Read more »

Archa knih: Skutečná pravda se skrývá mezi řádky...

Archa knih od auto­ra Jana Tománka je sil­ným a neza­po­me­nu­tel­ným pří­bě­hem, kte­rý vás donu­tí zamys­let se nad svým dosa­vad­ním živo­tem. V člo­vě­ku pak poma­lu a jis­tě začí­na­jí hlo­dat myš­len­ky, co tam v hlou­bi... Read more »

Gran Turismo 7 se odkládá na rok 2022. Vývoj v Polyphony...

Gran Turismo 7 se odklá­dá na rok 2022. Vývoj v Polyphony Digital brz­dí pan­de­mie koro­na­vi­ru. Read more »

Outriders nakonec vyjde až v roce 2021. Third-person...

Outriders nako­nec vyjde až v roce 2021. Third-person stří­leč­ka od pol­ské­ho stu­dia People Can Fly (Painkiller, Gears of War, Bulletstorm, Fortnite) měla vyjít ješ­tě ten­to rok v pro­sin­ci ale to se... Read more »

Blizzard odkládá velkou expanzi Shadowlands do World of...

Blizzard odklá­dá vel­kou expan­zi Shadowlands do World of Wacraft. Důvodem jsou ztí­že­né pra­cov­ní pod­mín­ky v době pan­de­mie. Nové datum vydá­ní je 27. 10. Read more »

Jak se komponovala ikonická hudba v Mafia: Definitive Edition v...

Jak se kom­po­no­va­la iko­nic­ká hud­ba v Mafia: Definitive Edition v době pan­de­mie Read more »

Akční mlátička No More Heroes 3 pro Nintendo Switch se z...

Akční mlá­tič­ka No More Heroes 3 pro Nintendo Switch se z důvo­du pan­de­mie odklá­dá na příští rok Read more »
Stránka načtena za 2,43973 s | počet dotazů: 199 | paměť: 47874 KB. | 28.05.2024 - 08:39:45