Kritiky.cz > Recenze knih > Válka se stromy

Válka se stromy

308629831 10220468444413250 6599355168909023920 n
308629831 10220468444413250 6599355168909023920 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (6 hlasů, průměr: 4,17 z 5)
Loading...

Knihy Jana Tománka milu­ji a nemůžu si je vyna­chvá­lit nejen pro auto­rův oso­bi­tý humor, ale i pro jejich skry­té posel­ství. Jeho nová kni­ha „Válka se stro­my“ není žád­nou výjim­kou a musím říct, že doko­na­le spl­ni­la mé oče­ká­vá­ní.

Celým pří­bě­hem pro­vá­zí man­že­lé Novákovi, kte­ří jsou již v důcho­du a uží­va­jí si poklid­né­ho stá­ří. Po tři­ce­ti letech man­žel­ství se mají svým způ­so­bem stá­le rádi, neboť jejich vztah je zalo­že­ný hlav­ně na poro­zu­mě­ní, souzně­ní a tole­ran­ci. Dokáže jim to však vydr­žet navždy?

„Ale spo­leč­ně strá­ve­ný život ide­á­ly mlá­dí spo­leh­li­vě zahá­ní - kaž­dý máme to své. Trvalo jí to sko­ro tři­cet let, ale nako­nec pocho­pi­la, co vědě­ly babič­ky celé gene­ra­ce - že sou­ži­tí není sna­ha o změ­nu, ale jen a jen tole­ran­ce.“

Obě děti již vylét­ly z hníz­da. Syn Ondrej, povo­lá­ním dře­vo­ru­bec, spo­ko­je­ně žije se svou ženou a dvě­ma dět­mi v lese, milu­je vol­nost, nespou­ta­nost a pří­ro­du. Dcera Jana, kte­rá je v oče­ká­vá­ní své­ho prv­ní­ho potom­ka, je nao­pak pra­vým opa­kem své­ho bra­t­ra.

Dvě děti, kaž­dé svým způ­so­bem z jiné­ho těs­ta, sym­bo­li­zu­jí dva tábo­ry napros­to odliš­ných názo­rů a pohle­dů na svět, kte­ré se spo­lu ale vůbec nezto­tož­ňu­jí a nena­chá­ze­jí žád­ný spo­leč­ný kom­pro­mis.

Malá kni­ha for­má­tem, vel­ká však svým obsa­hem a samot­ným poslá­ním, jež s vtip­ným nad­hle­dem vyprá­ví o tom, čím jsme si všich­ni muse­li za posled­ní dva roky pro­jít a čelit tak tro­chu nesmy­sl­ným opat­ře­ním vlá­dy.

Jedna epi­de­mie, ať už v podo­bě infek­ce nebo pada­jí­cích stro­mů, pře­vrá­ti­la naše dosa­vad­ní živo­ty o 360 stup­ňů, ome­zi­la nás ve vlast­ním úsud­ku, svo­bo­dě pohy­bu, pod­ní­ti­la v nás strach pro­je­vit svůj vlast­ní názor, abychom neby­li zby­teč­ně lin­čo­vá­ni nejen cizí­mi lid­mi, ale i v řadách své vlast­ní rodi­ny.

„Nic se bohu­žel nemě­ní. Historie se pros­tě pořád točí ve stej­ných kolech a kaž­dá dal­ší gene­ra­ce musí všech­ny ty chy­by zno­vu vyžrat. Lidi jsou totiž z pod­sta­ty sobec­ký svi­ně, moje zla­tá. Taková je prav­da!... ... ... Lidský strach a hloupost jsou neko­neč­né.“ 

V kni­ze jsou pro­lo­že­ným pís­mem vlo­že­na naří­ze­ní vlá­dy, z kte­rých vás bude doslo­va mra­zit, neboť jsou až na drob­né detai­ly totož­né s těmi, kte­rý­mi nás medi­ál­ně masí­ro­va­li celé dva roky ve sna­ze nás „ochrá­nit, uklid­nit, nau­čit nás bez­myš­len­ko­vi­tě věřit, poslou­chat a hlav­ně nerem­cat...“  

Sáhnete-li po této kni­ze, urči­tě vás upou­tá nejen název kni­hy, ale i doko­na­le pro­pra­co­va­ná a vymaz­le­ná obál­ka do posled­ní­ho detai­lu. 

Moc se mi líbí auto­rem zvo­le­ný název kni­hy, kte­rý krás­ně kore­spon­du­je s Čapkovým dílem „Válka s mlo­ky“ a jejím posel­stvím tj. o vlast­ní záhubě lid­stva.

Vřele dopo­ru­ču­ji pře­číst si kníž­ku „Válka se stro­my“, neboť pří­běh se netý­ká pou­ze nás, ale i naší budouc­nos­ti a zále­ží na kaž­dém z nás, jak se posta­ví ke své­mu vlast­ní­mu živo­tu... Navíc zde nechy­bí ani typic­ký auto­rův humor, díky jemuž vám budou - stej­ně jako mně - cukat od úsmě­vu kout­ky úst.

VÁLKA SE STROMY

Napsal: Jan Tománek

Vydalo: Art And Animation stu­dio jako svo­ji prv­ní pub­li­ka­ci

1. vydá­ní, 2022

Počet stran: 147

ISBN: 978-80-11-01526-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ZEFKOVO PROBUZENÍ. Aneb splíny (v) budoucnosti24. listopadu 2023 ZEFKOVO PROBUZENÍ. Aneb splíny (v) budoucnosti Pokud hledáte humoristicky laděný sci-fi román, u kterého se nejen příjemně uvolníte a zasmějete, ale i tak trochu zamyslíte nad zásadními otázkami "běžného života" tj. na čem v životě […] Posted in Recenze knih
  • Kniha pro ženy31. července 2023 Kniha pro ženy Kniha pro ženy od autorů Olgy Studničkové Šípkové a Milana Studničky, ostatně jak už samotný název napovídá, je úžasným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí změnit svůj dosavadní život […] Posted in Recenze knih
  • 165307072 bd0daa9. srpna 2022 Princ Philip - portrét Dokument “Princ Philip - portrét” mapuje pozoruhodný život muže jedné z nejmocnějších žen světa, a to hlavně jeho přítomnost po boku milované manželky a královny Alžběty II.  Chybělo málo […] Posted in Filmové recenze
  • Královna, Na cestě k trůnu29. března 2024 Královna, Na cestě k trůnu Máte rádi romány o velmi významných ženách? Chcete se dozvědět, jak žila a vládla Alžběta II.? Do rukou se mně dostává nádherná biografie, která je plná zajímavostí o životě významné […] Posted in Recenze knih
  • Seznamka Jiskření.cz: Váš online průvodce k nalezení ideálního partnera zdarma6. listopadu 2023 Seznamka Jiskření.cz: Váš online průvodce k nalezení ideálního partnera zdarma Online seznamka Jiskření.cz je oblíbeným místem pro všechny, kteří hledají svou lepší polovičku online. Tato seznamka zdarma nabízí možnost seznámení pro ty, kteří touží po nalezení toho […] Posted in Ze života
  • Blanka z Valois-Levandulová princezna5. listopadu 2023 Blanka z Valois-Levandulová princezna Máte rádi historické romány? Chcete se dozvědět, kdo to vlastně byla tzv. Levandulová princezna? Máte rádi historii? Tak právě vám je určen historický román s názvem, Blanka z Valois, […] Posted in Recenze knih
  • LUKOSTŘELEC30. října 2023 LUKOSTŘELEC Knihy od brazilského spisovatele Paula Coelha patří mezi moje nejoblíbenější, a to převážně pro jejich skryté poselství a hluboké myšlenky, nad kterými se ráda na chvíli pozastavím. V […] Posted in Recenze knih
  • TRÝZEŇ A TOUHA11. října 2023 TRÝZEŇ A TOUHA Je libo si přečíst tragikomický, psychologický román o hledání vlastní identity a své neznámé "F" diagnózy? Tak to si určitě nenechte ujít knihu s příznačným názvem "Trýzeň a touha" od […] Posted in Recenze knih
  • Odpověď je v tobě-100 neotřelých otázek, které ti ukážou kým doopravdy jsi24. září 2023 Odpověď je v tobě-100 neotřelých otázek, které ti ukážou kým doopravdy jsi Práce, partnerství, láska i osobní spokojenost jsou v našem životě nesmírně důležité. Pokud chodíme do práce, která nás nebaví, v kolektivu se necítíme dobře a doma to také nestojí za nic […] Posted in Recenze knih
  • NIKDO TĚ NEZACHRÁNÍ23. září 2023 NIKDO TĚ NEZACHRÁNÍ Tak trochu ze zvědavosti jsem zkoukla psychologický sci-fi horor "Nikdo tě nezachrání", a musím říci, že mě mile překvapil, a hlavně po celou dobu udržel v mrazivém napětí a v několika […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68001 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72147 KB. | 22.04.2024 - 09:23:01