Kritiky.cz >

S vývojem Battlefield 6 to jde lépe než podle plánu....

S vývo­jem Battlefield 6 to jde lépe než pod­le plá­nu. Oficiální ozná­me­ní by mělo při­jít už na jaře s vydá­ním ke kon­ci roku, pro­zra­dil gene­rál­ní ředi­tel EA Andrew Wilson. Read more »

Tales from the Borderlands dostane vylepšenou verzi pro...

Tales from the Borderlands dosta­ne vylep­še­nou ver­zi pro next-gen kon­zo­le. Verze pro PlayStation 5 a Xbox Series X před­čas­ně pro­zra­dil Evropský ratingo­vý sys­tém počí­ta­čo­vých her PEGI. Read more »

Tvůrci sekaček Nioh a Ninja Gaiden by do budoucna mohli...

Tvůrci seka­ček Nioh a Ninja Gaiden by do budouc­na moh­li vytvo­řit open-world hru. Informace se opí­rá o vyjá­d­ře­ní šéfa vývo­je Nioh Fumihiko Yasuda ze stu­dia Team Ninja kte­rý pro­zra­dil, že by... Read more »

Po několika letech jsme se dozvěděli, co stálo za zrušeným...

Po něko­li­ka letech jsme se dozvě­dě­li, co stá­lo za zru­še­ným Agentem od Rockstar Games. Za ukon­če­ním vývo­je exklu­zi­vi­ty pro PS3, kte­rá byla ozná­me­na v roce 2007 sto­jí přís­né egypt­ské záko­ny,... Read more »

Filmový Monster Hunter bude věrný své herní předloze,...

Filmový Monster Hunter bude věr­ný své her­ní před­lo­ze, pro­zra­dil reži­sér fil­mu Paul W. S. Anderson Read more »
Stránka načtena za 2,36012 s | počet dotazů: 192 | paměť: 46802 KB. | 18.06.2024 - 12:08:54