Kritiky.cz >

CD Projekt Red po třech letech spolupráce na Cyberpunk 2077...

CD Projekt Red po třech letech spo­lu­prá­ce na Cyberpunk 2077 zís­ká­vá kanad­ské stu­dio Digital Scapes. Obratem na to ho pře­jme­no­vá­vá na CD Projekt Red Vancouver. Studio Digital Scapes tvo­ří vete­rá­ni,... Read more »

Electronic Arts v rámci EA Originals zaštítí nový titul, za...

Electronic Arts v rám­ci EA Originals zaští­tí nový titul, za kte­rým sto­jí před­sta­vi­tel Bayeka z Assassin’s Creed Origins a herec ze seri­á­lu Vychováni vlky od HBO Abubakar Salim, kte­rý před časem zalo­žil... Read more »

Techland prolomil ticho o Dying Light. Ve středu 17. 3. se s...

Techland pro­lo­mil ticho o Dying Light. Ve stře­du 17. 3. se s námi pol­ské stu­dio podě­lí o nové infor­ma­ce z vývo­je. Read more »

V1 Interactive zavírá krám. Střílečka Disintegration...

V1 Interactive zaví­rá krám. Střílečka Disintegration neu­spě­la a stu­dio po pěti letech exis­ten­ce defi­ni­tiv­ně kon­čí. Read more »

Sony rozpustí své nejstarší first-party studio Japan....

Sony roz­pus­tí své nej­star­ší first-party stu­dio Japan. Portál VGC totiž při­chá­zí se zprá­vou, že na kon­ci fiskál­ní­ho roku, tedy začát­kem dub­na z Japan Studio zby­de pou­ze oddě­le­ní ASOBI, kte­ré se... Read more »

Studio Sloclap oznámilo novou hru Sifu. Jde o titul ovládaný...

Studio Sloclap ozná­mi­lo novou hru Sifu. Jde o titul ovlá­da­ný z tře­tí oso­by, kde se hráč coby stu­dent kung-fu honí za pomstou poté, co mu zabi­jí rodi­nu. Sifu is the new... Read more »

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 se odkládá, ruší...

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 se odklá­dá, ruší předob­jed­náv­ky a mění vývo­já­ře. Pokračování legen­dár­ní­ho RPG z roku 2004 letos nako­nec nevy­jde. Kromě toho vyda­va­tel Paradox Interactive zce­la zru­šil předob­jed­náv­ky a odstři­hl stu­dio... Read more »

Activision potvrdil, že letos nepřekvapivě vyjde další Call...

Activision potvr­dil, že letos nepře­kva­pi­vě vyjde dal­ší Call of Duty. Dle neo­fi­ci­ál­ních zpráv na něm dělá stu­dio Sledgehammer Games, kte­ré sto­jí za Call of Duty: WWII z roku 2017. Na... Read more »

Polské studio CI Games odkládá Sniper Ghost Warrior Contracts...

Polské stu­dio CI Games odklá­dá Sniper Ghost Warrior Contracts 2 na dru­hé čtvrt­le­tí roku 2021. Read more »

Chystaný James Bond od IO Interactive bude nejambicióznější...

Chystaný James Bond od IO Interactive bude nejam­bi­ci­óz­něj­ší hrou v his­to­rii stu­dia. Dánské stu­dio, kte­ré před pár dny zakon­či­lo tri­lo­gii Hitman, chce do budouc­na zvý­šit své zaměst­na­nec­ké kapa­ci­ty až o dvoj­ná­so­bek,... Read more »

Ukrajinské studio A4 Games se pochlubilo snímky z nahrávání...

Ukrajinské stu­dio A4 Games se pochlu­bi­lo sním­ky z nahrá­vá­ní motion-capture. Pravděpodobně pra­cu­je na novém Metru. Read more »

GTA 6 by mělo mít inteligentnější NPC. Potvrzuje to patent,...

GTA 6 by mělo mít inte­li­gent­něj­ší NPC. Potvrzuje to patent, kte­rý si Take-Two v říj­nu loň­ské­ho roku dalo regis­tro­vat pro stu­dio Rockstar North. Pobočka se síd­lem v Edinburghu by měla pra­co­vat... Read more »

Death Stranding dokázal celkově prodat více než 4 miliony...

Death Stranding doká­zal cel­ko­vě pro­dat více než 4 mili­o­ny kopií. Hra nedáv­no vyšla také na PC, kde pro­da­la více než mili­on kopií. Pro nezá­vis­lé stu­dio Kojima Productions jde o úspěch. Read more »

Kooperativní adventura A Way Out prodala skvělých 3,5...

Kooperativní adven­tu­ra A Way Out pro­da­la skvě­lých 3,5 mili­o­nů kopií. Pro nezá­vis­lé švéd­ské stu­dio Hazelight jde o ohrom­ný úspěch. Nyní stu­dio pra­cu­je na hře It Takes Two, kte­rou 26. 3. 2021 opět vydá... Read more »

Return to Nangrim evokuje The Elder Scrolls. Fantasy RPG, na...

Return to Nangrim evo­ku­je The Elder Scrolls. Fantasy RPG, na kte­rém pra­cu­je malé stu­dio Sycoforge o 30 lidech vyjde příští rok. Read more »

Escape from Tarkov zamíří už brzy na konzole. Porty sice...

Escape from Tarkov zamí­ří už brzy na kon­zo­le. Porty sice spe­ci­fi­ko­vá­ny neby­ly, ale oče­ká­vá se, že stu­dio Battlestate Games svůj titul vydá pro PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 a Xbox... Read more »

The Sinking City se vrací do prodeje, nicméně spor studia...

The Sinking City se vra­cí do pro­de­je, nicmé­ně spor stu­dia Frogwares a vyda­va­te­le Nacon trvá i nadá­le. Posledně dal soud za prav­du prá­vě vyda­va­te­li. Před časem byl Nacon vývo­já­ři z Frogwares nař­čen... Read more »

Tvůrce Silent Hillu pracuje na nové hororové hře. Keiičiro...

Tvůrce Silent Hillu pra­cu­je na nové horo­ro­vé hře. Keiičiro Tojama opus­til Sony, aby mohl zalo­žit své stu­dio Bokeh Game Studio, kte­ré má roku 2023 vypus­tit do svě­ta stra­ši­del­nou hru,... Read more »

Dead Island 2 je stále ve vývoji, potvrzuje studio Deep...

Dead Island 2 je stá­le ve vývo­ji, potvr­zu­je stu­dio Deep Silver. Hra byla ozná­me­ná už v roce 2014 na E3. Read more »

Dohodnuto, Take-Two kupuje studio Codemasters. Hodnota akvizice,...

Dohodnuto, Take-Two kupu­je stu­dio Codemasters. Hodnota akvi­zi­ce, jenž vejde v plat­nost v prv­ním čtvrt­le­tí roku 2021 je £750m (22 007 725 217 Kč). Součástí náku­pu je také stu­dio Slightly Mad Studios (Project Cars), kte­ré brit­ské... Read more »

Studio Codemasters je na radaru giganta Take-Two. Britské...

Studio Codemasters je na rada­ru gigan­ta Take-Two. Britské stu­dio, kte­ré má na svě­do­mí závod­ní znač­ky jako DiRT, GRID nebo F1 dosta­lo od Take-Two nabíd­ku údaj­ně v hod­no­tě £740m (21 821 939 621 Kč). Vlastnící... Read more »

God of War: Ragnarok ještě nevyšel, ale už je hrou roku....

God of War: Ragnarok ješ­tě nevy­šel, ale už je hrou roku. Myslí si to tes­ter s pře­zdív­kou Sami @ Unleash the Hype kte­rý na svůj Twitter napsal, že v SIE Santa... Read more »

Devolver Digital kupuje chorvatské studio Croteam (Serious Sam,...

Devolver Digital kupu­je chor­vat­ské stu­dio Croteam (Serious Sam, SCUM) Read more »

Vývoj Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 opustila také...

Vývoj Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 opus­ti­la také seni­or desig­nér­ka Cara Ellison. Ta už je tře­tím zaměst­nan­cem, kte­rý opus­til stu­dio Hardsuit Labs (Chivalry: Medieval Warfare) za posled­ní dva... Read more »

První fotka z PayDay 3. O hře dosud nic nevíme, jen že jí...

První fot­ka z PayDay 3. O hře dosud nic neví­me, jen že jí pohá­ní tech­no­lo­gie Unreal Engine a stu­dio Starbreeze jí chce vydat v roce 2022. Read more »

Britská společnost Sumo Group kupuje za nezveřejněnou...

Britská spo­leč­nost Sumo Group kupu­je za nezve­řej­ně­nou část­ku stu­dio Pipeworks s cílem pro­sa­dit se na ame­ric­kém trhu. Americké stu­dio z Oregonu v minu­los­ti pra­co­va­lo na znač­kách jako Devil May Cry, Prince of... Read more »

Hidetaka Miyazaki uklidňuje, Elden Ring je stále ve vývoji a...

Hidetaka Miyazaki uklid­ňu­je, Elden Ring je stá­le ve vývo­ji a s vývo­jem stu­diu FromSoftware (Bloodborne, Demon’s Souls, Sekiro: Shadows Die Twice) pomá­ha­jí tvůr­ci seri­á­lu Hra o trů­ny. Jde zda­le­ka o nej­vět­ší pro­jekt, se... Read more »

Microsoft stále nemá dost a ještě by rád plně na svou...

Microsoft stá­le nemá dost a ješ­tě by rád plně na svou stra­nu zís­kal stu­dia Asobo Studio (A Plague Tale: Innocence, Microsoft Flight Simulator) a Dontnod (Life is Strange, Tell Me Why). Read more »

Udělá studio Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas,...

Udělá stu­dio Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, Grounded, South Park: The Stick of Truth, Avowed) v budouc­nu nový Fallout? Takovou otáz­ku si po akvi­zi­ci ze spo­leč­nos­ti Microsoft polo­ži­lo... Read more »

THQ Nordic skrze nadřazenou organizaci Embracer Group otevře v...

THQ Nordic skr­ze nad­řa­ze­nou orga­ni­za­ci Embracer Group ote­vře v Brně nové stu­dio, kte­ré bude pra­co­vat na blí­že nespe­ci­fi­ko­va­ném RPG stra­te­gic­kém titu­lu Read more »

Bandai Namco Entertainment Europe kupuje kanadské studio...

Bandai Namco Entertainment Europe kupu­je kanad­ské stu­dio Reflector Entertainment, kte­ré nedáv­no před­sta­vi­lo titul Unknown 9: Awakening. Read more »

Nový God of War ponese podtitul Ragnarok. Spekulace tedy byly...

Nový God of War pone­se podti­tul Ragnarok. Spekulace tedy byly prav­di­vé a co víc, při­pra­vo­va­ný next-gen titul od Santa Monica Studio (God of War, The Order: 1886) vyjde už v roce... Read more »

Nová Lara Croft je zřejmě v nedohlednu. Britské studio...

Nová Lara Croft je zřej­mě v nedo­hled­nu. Britské stu­dio Crystal Dynamics na svém webu inze­ru­je spous­tu nových pozic, kte­ré se mají podí­let na úpl­ně nové znač­ce (PvP mul­tipla­yer) a rov­něž se... Read more »

Taktické strategické RPG Black Legend se představuje v...

Taktické stra­te­gic­ké RPG Black Legend se před­sta­vu­je v odha­lo­va­cím trai­le­ru. Projekt na němž pra­cu­je nezá­vis­lé stu­dio Warcave vyjde v příš­tím roce ale nyní už si ho může­te na Steam při­dat do... Read more »

Cyberpunk 2077 nebude mít 200 GB, dementuje studio CD Projekt...

Cyberpunk 2077 nebu­de mít 200 GB, demen­tu­je stu­dio CD Projekt Red Read more »

Holandské studio Vlambeer (Nuclear Throne) oznámilo na den...

Holandské stu­dio Vlambeer (Nuclear Throne) ozná­mi­lo na den výro­čí dese­ti let od zalo­že­ní konec Read more »

Strategie Pharaoh z roku 2001 dostane remake. Na předělávce...

Strategie Pharaoh z roku 2001 dosta­ne rema­ke. Na pře­dě­láv­ce pra­cu­je stu­dio Triskell Interactive s plá­nem vydat jí v roce 2021. Read more »
Stránka načtena za 4,31685 s | počet dotazů: 246 | paměť: 47679 KB. | 24.06.2024 - 02:19:03