Kritiky.cz >

Speciální pedagogika

Pracujete s posti­že­ný­mi lid­mi? Studujete spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ku a hle­dá­te infor­ma­ce pro vaše semi­nár­ní prá­ce? Právě vám je urče­no 2.aktualizované vydá­ní kni­hy Speciální peda­go­gi­ka, jejíž auto­rem je Josef Slowik.  Read more »
Stránka načtena za 2,29453 s | počet dotazů: 171 | paměť: 46495 KB. | 16.06.2024 - 04:41:25