Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Indián je úsměvný, není to prvoplánová řachanda, říká režisér Tomáš Svoboda

Indián je úsměvný, není to prvoplánová řachanda, říká režisér Tomáš Svoboda

word image 336434 1
word image 336434 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Humor je to situ­ač­ní, záro­veň by měl být chyt­rý. Vždycky mám rád, když je kome­die bez pří­vlast­ků. Aby neby­la ješ­tě tře­ba bláz­ni­vá, ale sta­čí, když je pros­tě a jed­no­du­še vtip­ná,“ říká reži­sér česko-slovensko-polské novin­ky Indián, kte­rá má ten­to čtvr­tek pre­mi­é­ru v čes­kých kinech.

Komedie Indián před­sta­vu­je hlav­ní­ho hrdi­nu ztvár­ně­né­ho Karlem Rodenem, do kte­ré­ho vstou­pí duch indi­án­ské­ho náčel­ní­ka a změ­ní mu život po všech strán­kách.

„Karel Roden je vel­ká herec­ká per­so­na. A jako tako­vá ke kaž­dé své roli při­stu­pu­je. Když si to pře­čte běž­ný člo­věk, tak ho napad­ne: Jé to bude legra­ce! Karel k tomu ale při­stu­pu­je jinak,“ pochva­lu­je si výji­meč­nost Karla Rodena reži­sér fil­mu a pokra­ču­je: „Jeho při­či­ně­ním ten humor dostá­vá úpl­ně jiný level a to mě na tom hroz­ně baví.“

Video najde­te zde:


Tomáš Svoboda debu­to­val úspěš­nou kome­dií Hodinový man­žel (2014) a kome­di­ím zůstá­vá od té doby ve své fil­mo­gra­fii věr­ný. Film Indián rea­li­zo­val pod pro­du­cent­skou zášti­tou Patrizia Genteho, kte­rý má na kon­tě nespo­čet komerč­ních i neko­merč­ních TV a onli­ne spo­tů a pořa­dů pro tele­viz­ní obra­zov­ky.

„Chtěl jsem oslo­vit sce­náris­tu a reži­sé­ra, kte­rý píše kome­die, a dostal jsem dopo­ru­če­ní na Tomáše, “ popsal začát­ky spo­lu­prá­ce autor námě­tu a spo­lusce­náris­ta Patrizio Gente. „Chtěl jsem kome­dii jinou, kva­lit­ní, s humo­rem, kte­rý vychá­zí ze situ­a­ce při­ro­ze­ně. Komedii, kte­rá vás při­nu­tí se i zamys­let. A prá­vě indi­á­ni mají zása­dy, pra­vi­dla a hod­no­ty už po sta­le­tí,“ dodal Gente.

V kopro­dukč­ní kome­dii Indián se kro­mě Vicy Kerekes a Karla Rodena před­sta­ví také Martin Myšička, Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Štěpánka Fingerhutová, Jaroslav Dušek, Ester Geislerová, Vlado Černý, Anna Šišková, Jiří Dvořák, Tomáš Měcháček, Martin Pechlát, Eva Leimbergerová, Zdeněk Maryška, Tomáš Matonoha, Eva Landlová, Zuzana Kraváriková, Oliver Oswald, Daniel Olbrychski, Marta Zmuda Trzebiatowska, Magdalena Niec či Przemyslav Kapsa.

Za kame­ru se posta­vil na Českého lva nomi­no­va­ný David Ployhar (Fotograf, 2015).

 

Komedie Indián vyprá­ví o hek­tic­kém živo­tě zane­prázd­ně­né­ho finanč­ní­ka Ondřeje Jonáše (Karel Roden) a jeho rodi­ny, do kte­ré­ho vstou­pí duch umí­ra­jí­cí­ho indi­án­ské­ho náčel­ní­ka (Daniel Olbrychski).

Ondřej je tvr­dý obchod­ník a aro­gant­ní wor­ko­ho­lik. V Praze vede vel­kou, úspěš­nou fir­mu. Smyslem jeho živo­ta jsou pení­ze. Ondřej prá­vě v Nebrasce dojed­nal život­ní obchod s boha­tým inves­to­rem, kte­rý na okra­ji Prahy zafi­nan­cu­je výstav­bu luxus­ních rezi­den­cí. Na ces­tě z Ameriky leta­dlo pře­lé­tá­na nad rezer­va­cí, kde prá­vě pro­bí­há pohřeb indi­án­ské­ho náčel­ní­ka. Duch indi­á­na stou­pa­jí­cí k nebi nara­zí do leta­dla a nedo­pat­ře­ním se vtě­lí do Ondřeje. A ten­to duch má o Ondřejově živo­tě a jeho hod­no­tách roz­hod­ně odliš­né před­sta­vy. Ráno doma Ondřeje pro­bu­dí vel­mi neod­byt­ný hlas v jeho hla­vě. Hlas, kte­rý se roz­ho­dl mu pomo­ci a změ­nit ho. Ondřej se však nezva­né­mu návštěv­ní­ko­vi nehod­lá jen tak vzdát. Každodenní pra­cov­ní a rodin­né pro­blémy dostá­va­jí nový roz­měr nejen pro Ondřeje, ale i pro jeho rodi­nu a kole­gy. Mezi Ondřejem a duchem začí­ná neú­pros­ný, divo­ký sou­boj plný situ­ač­ní komi­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Noc na Karlštejně23. června 2022 Noc na Karlštejně Dlouho už jsem se takhle nenatrápil. Na Noc na Karlštejně jsme se dívali v rámci povinné výuky v hodinách dějepisu, jakožto "příjemné" zakončení školního roku. Samozřejmě se to neobešlo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Věc21. dubna 2022 Věc Věc je americký sci-fi horor z roku 1982, který natočil John Carpenter podle scénáře Billa Lancastera. Film byl natočen podle novely Johna W. Campbella Jr. z roku 1938 Kdo tam jde? a […] Posted in Speciály
  • The Godfather7. dubna 2016 The Godfather Dnes pro Vás otevíráme novou rubriku s názvem Kultovní filmy. Jako první jsem si pro Vás připravil film, který jsem zhlédl minulí týden v rámci dopoledního promítání pro seniory v kině Bio […] Posted in Kritický Klub
  • Nightfall (1999)19. března 2012 Nightfall (1999) Detektiv Jack Talbot na nadpřirozené síly a upíry nevěří. Brzy se však přesvědčí, že skutečně existují. Detektiv Jack Talbot právě řeší svůj nejzapeklitější případ. V jeho rajónu je […] Posted in Horory
  • Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy25. října 2004 Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy Vzhledem k tomu, že první díl Puprurových řek byl ukončený příběh, byl jsem zvědav, jak na něj chce Olivier Dahan navázat. Žádné navazování se však nekoná. Andělé apokalypsy jsou zcela […] Posted in Filmové recenze
  • Menší červencové zamyšlení16. července 2017 Menší červencové zamyšlení Valerián - hrozí druhý John Carter?Za necelý týden se do kin vřítí Bessonův nejnovější film, zpracování kultovního komiksu Valerián a město tisíce planet. Po pěti letech tedy opět uvidíme […] Posted in Kritický Klub
  • Přes noc třicítkou - 13 Going On 306. února 2005 Přes noc třicítkou - 13 Going On 30 Přes noc třicítkou je velmi povedenou variací na dnes již klasickou komedii Velký s Tomem Hanksem. Spojuje je nejen hlavní zápletka, která spočívá v tom, že se přes noc z čerstvého […] Posted in Filmové recenze
  • To nejlepší z 8. festivalového dne I The Best of the eighth festival day13. dubna 2018 To nejlepší z 8. festivalového dne I The Best of the eighth festival day Posted in Videa
  • Březen v kinech7. března 2003 Březen v kinech Nový projekt na stránkách kinofila, každý měsíc vám naservírujeme pěknou porci chystaných premiér. V tomto měsíci je jich vážně dost, takže jdeme na to letem-světem.6.3. Bowling for […] Posted in Filmové premiéry
  • Spiders II: Breeding Ground (2001)19. srpna 2014 Spiders II: Breeding Ground (2001) Manželský pár nejprve přežil hrozivou bouři na otevřeném moři, aby se nakonec dostali do spárů šíleného doktora, který dělá pokusy na lidech a jejich těla využívá jako […] Posted in Horory

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90476 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71938 KB. | 11.12.2023 - 00:56:00